Kilpailusäännöt

Jäteselviytyjät 2017-kilpailun viralliset säännöt

Osallistuminen

Kilpailun järjestää Kiertokapula Oy.

Viralliseen kilpailuun voivat osallistua Kiertokapulan alueen peruskoulujen 4. -luokkalaiset.

Toivomme, että luokan kaikki oppilaat osallistuvat kilpailuun.

Kilpailuun osallistutaan kolmen hengen joukkueina. Jos luokan oppilaiden lukumäärä ei ole kolmella jaollinen, voidaan muodostaa kahden hengen joukkueita, joita tarvittaessa (esim. loppukilpailuun päästessä) on mahdollista täydentää luokkatoverilla. Joukkueessa voi olla korkeintaan kolme henkilöä.

Yhdysluokissa myös muiden luokka-asteen oppilaat voivat osallistua tietokilpailuun, mutta vain neljännen luokan oppilaat osallistuvat viralliseen kilpailuun.

Jos koulussa ei ole kolmea neljännen luokan oppilasta, voi joukkuetta täydentää alemman luokka-asteen oppilaalla.

 

Alkukilpailu

Alkukilpailu on tietokilpailu. Kaikille kilpailijoille lähetetään tietokilpailuun valmistautumista varten oma taustamateriaali.

Tietokilpailun kysymykset pohjautuvat lähetettyyn oppimateriaaliin. Oppimateriaalin harjoitustehtävät antavat vinkkejä tulevista tietokilpailukysymyksistä. Kilpailukysymykset ovat esim. monivalintatehtäviä, ristikoita ja yhdistämistehtäviä.

Materiaalit löytyvät myös Internet -osoitteesta: www.kiertokapula.fi/jateselviytyjat.

Toivomme, että oppimateriaaliin tutustutaan oppituntien aikana opettajan johdolla. Muussa tapauksessa materiaaliin tutustuminen on oppilaiden omalla vastuulla.

Oppimateriaalia ei saa pitää mukana tietokilpailussa.

Tietokilpailun tulee koululle pitämään Kiertokapulan henkilökuntaan kuuluva henkilö.

Kilpailukysymyksiä ei lähetetä etukäteen nähtäväksi opettajille.

Oppilailla on yksi oppitunti (45 min) aikaa vastata tietokilpailun tehtäviin.

Opettajat eivät osallistu tietokilpailukysymysten vastaamiseen millään tavalla.

Opettaja vastaa työrauhasta tietokilpailun aikana.

Kiertokapulan henkilöstö kerää kilpailuajan päätyttyä kaikki tietokilpailulomakkeet pois ja vie ne mukanaan tarkistettavaksi. Kouluille ei jätetä yhtään vastauslomaketta.

Kiertokapulan henkilöstö tarkistaa ja pisteyttää vastaukset.

Oikeat vastaukset ja oppilaiden täyttämät kilpailulomakkeet lähetetään kouluille takaisin vasta sitten, kun tietokilpailu on käyty kaikissa osallistuvissa kouluissa.

Jokaisen luokan paras joukkue palkitaan.

Jokaisen kunnan paras luokka palkitaan (joukkueiden pistekeskiarvon mukaan).

Jatkoon eli loppukilpailuun pääsee jokaisesta kunnasta paras joukkue.

Jos useampia joukkueita samasta kunnasta päätyy tietokilpailussa tasapistemäärään, arvotaan näiden kesken loppukilpailuun etenevä joukkue.

 

Loppukilpailu

Loppukilpailu EI OLE tietokilpailu, vaan elämyksellinen, toiminnallinen, liikunnallinen sekä joukkueen yhteistyötaitoja vaativa kilpailu.

Kaikki loppukilpailun tehtävät suoritetaan kolmen hengen joukkueena.

Joukkueen tulee hankkia loppukilpailuun kuljetus sekä huoltaja.

Kiertokapula vastaa loppukilpailun kokonaisuuden suunnittelusta ja tarjoaa kilpailijoille sekä joukkueiden huoltajille ruokailun.

Loppukilpailutehtävät järjestää, valvoo ja pisteyttää elämysten tarjoamiseen erikoistunut Action Factory.

Loppukilpailu käynnistetään ennakkoon ilmoitetun aikataulun mukaisesti, johon mennessä joukkueiden tulee olla kilpailupaikalla.

Loppukilpailu on julkinen ja kaikkien loppukilpailuun osallistuvien nimet julkaistaan.

Kaikki loppukilpailun osallistujat palkitaan.