Hallitus ja hallintoneuvosto

Kiertokapulan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Kunnilla, joilla sijaitsee Kiertokapulan jätteidenkäsittelylaitos, jätteen loppusijoituspaikka tai sellainen käytöstä poistettu jätteen loppusijoituspaikka, jonka osalta yhtiötä koskevat edelleen ympäristölupien seurantavelvoitteet, on oikeus nimetä hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Muut, osakeomistukseltaan suurimmat osakkeenomistajat nimeävät loput hallituksen jäsenet siten, että kukin näistä nimeää yhden hallituksen jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen.

Hallitus

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsee yhtiökokous, joka myös nimeää hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtaja valitaan alueelta, jolla on jätteidenkäsittelylaitos, jätteen loppusijoituspaikka tai käytöstä poistettu ympäristölupien valvonnan alainen loppusijoituspaikka.

Kiertokapulan hallitus 27.5.2015 – 8/2017

Kari Vierimaa (Hyvinkää), varajäsen Taina Noopila
Seppo Ahonen (Hämeenlinna), varajäsen Matti Eroaho
Eeva-Liisa Leino (Järvenpää), varajäsen Mervi Granqvist
Eero Nurmi (Kerava), varajäsen Ossi Honkasalo
Kaisu Kotirinta (Riihimäki), varajäsen Tuija Linna-Pirinen
Sari Vilén (Tuusula), varajäsen Outi Nuottimäki
Asko Vähämaa (Valkeakoski), varajäsen Mikko Nurmo

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisu Kotirinta ja varapuheenjohtajaksi Sari Vilén.

 

Hallintoneuvosto

Kiertokapulan hallintoneuvostoon kuuluu 22 jäsentä. Heidät valitsee yhtiökokous, joka myös nimeää hallintoneuvostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen ulkopuolisten osakaskuntien edustajista. Osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 osaketta, ovat oikeutettuja nimeämään kaksi hallintoneuvoston jäsentä, muut osakkeenomistajat kukin yhden. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan lain sekä yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan, antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta, antaa yhtiön hallitukselle lausunto asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan laatuun tai laajuuteen merkittävästi vaikuttavia hankkeita sekä sellaisia investointeja, jotka edellyttävät osakaskuntien antamian takauksia.

Kiertokapulan hallintoneuvosto 27.5.2015 – 8/2017

Risto Anttila (Hattula), Kari Masalin (Hausjärvi), Arto Latostenmaa ja Kristiina Urtamo (Hyvinkää), Helena Hirviniemi ja Lulu Ranne 24.1.2016 asti (Hämeenlinna), Tauno Lahtinen 25.1.2016 alkaen (Hämeenlinna) Esa Silvennoinen ja Kalevi Ilmarinen (Janakkala), Tiia LIntuja ja Markku Pyy (Järvenpää), Taina Pikkupeura ja Esa Kytölä (Kerava), Aimo Alho (Loppi), Jyrki Kosonen ja Markku Laine (Mäntsälä), Risto Paajanen ja Jarmo Levänen (Riihimäki), Päivi Tikka ja Jorma Sulander (Tuusula), Pentti Bergmann ja Markku Alanko (Valkeakoski).

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi nimettiin Esa Silvennoinen ja varapuheenjohtajaksi Jyrki Kosonen.