Julkiset kilpailutukset

Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä kiinteistöittäinen jätteenkuljetus. Jos osakaskunnalla on yhteistyösopimus Kiertokapulan kanssa, Kiertokapula hoitaa kilpailutukset julkisina hankintoina. Julkisina hankintoina kilpailutetaan myös Kiertokapulan omat kuljetus- ja konetyöhankinnat sekä muut palveluhankinnat.

 

Hyvinkään Kapulan jätteidenkäsittelyalueen kuorma-autohankinnan kilpailutus.

Hyvinkään Kapulan jätteidenkäsittelyalueen työkoneiden ja lisälaitteiden kilpailutus.