Julkiset kilpailutukset

Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä kiinteistöittäinen jätteenkuljetus. Jos osakaskunnalla on yhteistyösopimus Kiertokapulan kanssa, Kiertokapula hoitaa kilpailutukset julkisina hankintoina. Julkisina hankintoina kilpailutetaan myös Kiertokapulan omat kuljetus- ja konetyöhankinnat sekä muut palveluhankinnat.

Karanojan ja Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueiden työkone- ja kuljetuspalveluiden kilpailutusasiakirjat

Huom! Lisätiedot tarjouspyyntöön julkaistu (ks. ylläoleva linkki).