Usein kysyttyä, jätekuljetukset

Olemme keränneet tälle sivulle vastauksia yleisimpiin jätteiden kuljetukseen liittyviin kysymyksiin. Jos kaipaamaasi vastausta ei löydy tästä, jätäthän palautetta palautelomakkeella. Kiitos!

Miksi jäteauto ei aja taajamassa omakotitalon pihaan asti?

Taajamissa pihat ovat usein pieniä ja nykyisin yhä useammin myös kivettyjä. Painava jäteauto voi helposti vahingoittaa pihan rakenteita pienessä tai kantavuudeltaan puutteellisessa pihassa, minkä vuoksi pihoihin ajaminen on taajamissa pääsääntöisesti kielletty. Jätteenkuljettaja noutaa jäteastian pihasta jalan, minkä vuoksi jäteastian sijoituspaikan on hyvä sijaita pihatien liittymän tuntumassa.

Miksi jätteenkuljettaja ei voi tulla sanomaan, jos kiinteistön auto on jäteastian edessä? Olimme kotona, ja olisimme voineet siirtää autoa.

Jätteenkuljettajien päivittäinen ajoreitti on pitkä, minkä vuoksi kaikki ylimääräiset viivästykset reitillä on karsittu minimiin. Kuljettajia on ohjeistettu siten, että heidän ei tarvitse mennä soittamaan ovikelloa tämän kaltaisissa tilanteissa, mutta jos asiakas on pihamaalla, voi kuljettaja pyytää siirtämään autoa.

Jäteastian luo on aina oltava esteetön pääsy, vaikka auto olisi pihassa. Tyhjennyspäiväkin voi joskus muuttua arkipyhien tai kalustorikkojen vuoksi, minkä takia esteetön pääsy jäteastian luo on tärkeää.

Mikä on siirtomaksu? Millä tavalla se on mitattu?

Siirtomaksu on lisämaksu siitä, että jäteastiaa siirretään käsin keräilypaikasta autoon yli 10 metriä. Maksulta voi välttyä sijoittamalla jäteastian pihatien liittymään mahdollisimman lähelle tontin rajaa. Haja-asutusalueella siirtomaksua ei synny, jos jäteauto pääsee 10 metrin päähän jäteastiasta. Keräyspaikan vaatimuksista on lisätietoa jätehuoltomääräyksissä.

Peruuttaako kuljettaja tahallaan jäteastialleni, että voitte periä maksun?

Jäteautolla peruuttaminen ei ole helppoa, eikä sitä tehdä huvin vuoksi. Auto peruuttaa yleensä vain, jos asiakkaan pihassa ei ole kääntöpaikkaa. Jäteauto vaatii kääntyäkseen noin 20X20m kokoisen alueen. Peruutusmaksua ei peritä taajama-alueella, sillä siellä joudutaan peruuttamaan usein asiakkaasta johtumattomasta syystä. Haja-asutus alueella peruuttamisesta peritään lisämaksu 40 metriä ylittävästä peruutusmatkasta jokaiselta alkavalta 40 metriltä. Peruutuksen maksimimatka on 200 metriä.

 

Sain kirjeen, että lumityöt olivat tekemättä jäteauton käydessä. Miksi kuski ei ole tyhjentänyt astiaa, vaikka lunta ei ollut paljoa?

Kuljettajat tyhjentävät aina ne jäteastiat, jotka he saavat turvallisesti kuljetettua sijaintipaikaltaan autoon ja takaisin. Jäteastian ja sen ympäristön kunnossapito on erityisen tärkeää talvella jo pelkästään jätteenkuljettajien työturvallisuuden vuoksi. Jäätyneet astiat ja pihat sekä tekemättömät lumityöt tuovat aina tapaturmariskejä. Täyden jäteastian raahaaminen lumessa on raskasta, ja lisäksi astian pyörät voivat lukkiutua ja rikkoutua. Jätteenkuljettajia on ohjeistettu siten, että jäteastiaa ei saa tyhjentää, ellei sitä ole mahdollista tehdä turvallisesti.

Loka-auto/tukkirekka pystyy kääntymään pihassamme, miksi ei jäteauto?

Jäteautossa akseliväli on lyhyt, mikä aiheuttaa suurta pistemäistä kuormitusta toisin kuin tukkirekalla, jolla akseliväli on pitkä ja paino jakautuu isommalle alueelle. Koska jäteauto voi painaa yli 26 tonnia ja jäteautossa paino keskittyy auton takaosaan, ei jäteauto pysty ajamaan pehmeällä alustalla (esim. nurmikko tai puutteellisen kantavuuden omaava tie) ilman riskiä pihan tai auton rikkoutumisesta.

Kuljettajan mukaan tie on ollut liukas, eikä astiaa oltu tyhjennetty. Henkilöautollakin pääsee pihaan, miksi ei jäteautolla?

Jäteauto voi painaa jopa yli 26 tonnia, ja erityisesti talviaikaan liukkailla teillä voi syntyä isoja vahinkoja, jos kuljettaja menettää auton hallinnan. Kuljettajat tekevät kaikki ajolistalla olevat tyhjennykset myös talvisin, eikä jäteastioita jätetä tyhjentämättä ilman syytä. Jos piha on talvella usein liukas, kannattaa jäteastian paikka muuttaa talven ajaksi isomman tien varteen.

Tielläni on painorajoituskyltti, kuinka minun tulee toimia?

Jäteautot eivät aja ilman kirjallista lupaa yksityistielle, jossa on voimassa painorajoitus. Tien haltija voi halutessaan antaa vapaamuotoisen kirjallisen luvan tien käyttöön. Jätteen kuljettaja voi silti jättää ajamatta huonokuntoiselle tielle, mikäli kokee sen riskialttiiksi.

Jos tien kunto on huono eikä tie varmuudella kestä jäteauton painoa (jopa yli 26 tonnia), niin suosittelemme jäteastian sijoittamista painorajoitetun tien risteykseen niin, ettei painorajoitetulle tielle tarvitse ollenkaan ajaa. Tämä on hyvä ratkaisu myös kelirikon aikaan. Astian siirrosta on ilmoitettava asiakaspalveluumme.

Miksi kiltti vapaana oleva koirani estää astian tyhjentämisen?

Kuljettajat on ohjeistettu välttämään turhia riskinottoja. Pihalla vapaana oleva koira on aina riski. Valitettavasti kiltitkin koirat saattavat reagoida vihamielisesti vieraan ihmisen tullessa pihalle kolistelemaan astiaa. Toinen riski on siinä, että koira karkaa kuljettajan siirtäessä astiaa portin ulkopuolelle.