Biohajoavan jätteen kaatopaikkauskielto ei vaikuta Kiertokapulan alueen asukkaiden toimintaan

KIERTOKAPULAN ALUEELLA TOIMINTA ON OLLUT VAATIMUSTEN MUKAISTA JO VUOSIA

Tammikuussa voimaan astuva biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto tarkoittaa, ettei orgaanista jätettä, kuten biojätettä, muovia, tekstiileitä tai puuta saa enää loppusijoittaa kaatopaikoille. Kielto ei kuitenkaan aiheuta muutoksia Kiertokapulan alueen asukkaiden toimintaan. Kiertokapula on ollut kaukaa viisas ja järjestänyt jätteenkäsittelyn jo hyvissä ajoin tulevien vaatimusten mukaiseksi, eivätkä asukkaiden saamat jätteiden lajitteluohjeet näin ollen muutu tämän lakimuutoksen vuoksi lainkaan.

Uudet jätehuoltomääräykset sen sijaan toivat joidenkin kuntien asukkaille muutoksia, kun kaikissa Kiertokapulan alueen kunnissa biojäte ja kartonkipakkausjäte on taaja-asutusalueella lajiteltava omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin jo vähintään 5 asuinhuoneiston kiinteistöillä vuoden alusta lähtien.

– Kotitalouksien sekajätteen energiana hyödyntäminen on jo vuosia sitten korvannut kaatopaikkaamisen alueellamme, eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto ei ole meille ongelma, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Liisa Sivusaari Kiertokapulasta. Kuluttajat voivat siis noudattaa sen suhteen ohjeitamme kuten ennenkin. Jätteiden oikea lajittelu sen sijaan on entistä tärkeämpää, jotta jätteet saadaan mahdollisimman hyvin hyötykäyttöön. Yhtenäistettyjen jätehuoltomääräysten myötä myös biojätteen keräys alueellamme hieman tehostuu.

Tekstiilit kiertoon tai sekajätteisiin

– Jonkin verran keskustelua herättänyt tekstiilijäte lajitellaan toimialueellamme edelleen sekajätteisiin. Tekstiilit menevät muun sekajätteen mukana hyötykäytettäväksi Ekokemin jätevoimalaan, ja sieltä jäte palaa koteihin lämpönä ja sähkönä. Kierrätyspakkoa ei siis ole tulossa, toteaa Sivusaari. – Toki kannustamme ihmisiä tekstiilien omatoimiseen kierrätykseen ennemmin kuin jätteenä hyödyntämiseen, mikäli vain mahdollista. Parhaiten kuluttajat voivat vaikuttaa ja vähentää tekstiilijätteen määrää toimittamalla tekstiilijätteet esimerkiksi vaatekeräyksiin tai kirpputoreille. Jätteeksi tulisi laittaa vain rikkinäiset ja käyttökelvottomat tekstiilit.

Pakkausjätteet tuottajien vastuulle

Vuoden alusta erilaiset pakkausjätteet, kuten lasi, metalli, kartonki ja muovi siirtyvät tuottajien vastuulle. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy järjestelee parhaillaan valtakunnallista keräysverkostoa, mutta Rinki ei ole vielä mutta Rinki ei ole vielä julkaissut lopullista pistelistaansa Kiertokapulan alueella.”  Ekopisteiden sijaintia Kiertokapulan alueella. Kuluttaja löytää lähimmän Rinki-ekopisteen tiedot vuoden alusta osoitteesta www.rinkiin.fi/kotitalouksille. Ringin asiakaspalvelu palvelee 4.1. alkaen numerossa 0800 133 888 (ma-pe klo 07-21 ja la klo 09-18) ja sähköpostitse asiakaspalvelu@rinkiin.fi

Jäte ei enää lämmitä ilmastoa, vaan kotejamme

Tulevan kaatopaikkauskiellon ja lakimuutoksen on tarkoitus vähentää metaanipäästöjä, joita syntyy niiden jätehuoltoyhtiöiden alueella, joilta jäte edelleen viedään kaatopaikoille. Kiertokapulan alueella siis sekajäte päätyy jätevoimalaan hyödynnettäväksi energiana, joten tätä ongelmaa ei ole. Uuden lain tavoitteena on myös, että jätteiden hyödyntäminen lisääntyy edelleen.

– Vaikka olemmekin tämän asian suhteen ajan hermolla, teemme edelleen koko ajan työtä lajittelun ja kierrätyksen tehostamiseksi. Parhaillaan on mm. käynnissä tutkimus vastaanottamamme rakennusjätteen lajittelun ja hyötykäytön parantamiseksi. Tähän liittyen aloitimme juuri kattohuopajätteen ja kipsijätteen vastaanoton alueilla muista jätteistä erilleen ja näin mahdollistamme niiden materiaalihyötykäyttöön ohjaamisen ensimmäisten joukossa Suomessa, kertoo toimitusjohtaja Kari Mäkinen kehitysprojekteista.

Tarkempaan lajitteluun liittyen myös jätteidenkäsittelyalueilla toimimiseen on tulossa pieni muutos, joka helpottaa asiakkaan toimintaa: ennen asiakas lajitteli rampilla tuomansa sekalaiset jätteet polttokelpoisiin ja palamattomiin jätteisiin, mutta vuoden alusta lähtien ne saa laittaa samalle sekajätelavalle, joka jatkaa matkaansa tarkempaan lajitteluun. Lavaan tulee merkintä ”Sekalainen jäte (jatkokäsittelyyn)”.

Biojätteestä polttoainetta, biokaasua ja lannoitetta

Biojäte eli ruokajäte lajitellaan edelleen lajitteluohjeiden mukaisesti. Taaja-asutusalueella se on uusien jätehuoltomääräysten mukaisesti lajiteltava omiin, kiinteistökohtaisiin jäteastioihin jo vähintään 5 asuinhuoneiston kiinteistöllä vuoden alusta lähtien. Mikäli kiinteistöllä ei ole biojätteen erilliskeräystä tai kompostia, lajitellaan ruokajätteet sekajätteen joukkoon. – Kannustamme kuitenkin asiakkaitamme lajittelemaan biojätteet erilleen aina kun se vain on mahdollista, Sivusaari muistuttaa. – Neuvomme mielellämme asukkaita biojätteen lajittelussa ja kompostoinnissa. Omakotiasujille on tarjolla myös ns. kimppa-astioita, jolloin kulut jaetaan toimestamme naapureiden kesken.

Kiertokapulan alueelta kerättyjen kotitalouksien ruokajätteiden energia käytetään tarkasti hyödyksi. Jo vuodesta 2010 ne on hyödynnetty ympäristöystävällisen biopolttoaineen tuotannossa, biokaasuna, kaukolämpönä ja lopuksi lannoitteena ST1 Biofuels Oy:n maailman ensimmäisessä kotitalouksien ruokajätettä hyödyntävässä laitoksessa. Myös puutarhajätteet kerätään erilleen kompostoitavaksi ja jatkojalostetaan hyötykäyttöön.

Lisätietoja tarvittaessa: Toimitusjohtaja Kari Mäkinen, puh. 050 404 9370, asiakaspalvelupäällikkö Liisa Sivusaari, puh. 075 753 0040

Lisätietoa aiheesta:

Artikkeli tekstiilijätteistä

Kiertokapulan lajitteluohjeet eri jätejakeille

Ohjeita eri jätteiden lajitteluun

Pakkausjätteen tuottajavastuu: www.rinkiin.fi