Erilliskerätyn biojätteen käsittely jatkuu normaalisti kesäkuussa

Kiertokapulan omistajakuntien (pl. Nurmijärvi) alueelta erilliskerätystä biojätteestä valmistetaan Hämeenlinnassa St1:n Bionolix-laitoksella etanolia, jota käytetään autojen polttonesteen biokomponenttina. Sivutuotteina prosessista saadaan kaukolämpöä ja sähköä. Jäljelle jäävästä massasta voidaan lisäksi tuottaa biokaasua.

Alkuvuodesta laitoksella on ollut tuotantoprosessissa toiminnallisia haasteita, joiden korjaamiseksi siellä aloitettiin tuotantokatkos vuoden vaihteessa. Tarvittavat muutostyöt on nyt saatu valmiiksi ja laitos käynnistetään uudelleen kesäkuun aikana vaiheittain. Biojätteen hyödyntäminen uusiutuvaksi energiaksi pääsee jatkumaan taas normaalisti.

Tuotantokatkoksen aikana Kiertokapula on toimittanut biojätteet toisille energiayhtiöille, Gasumille tai Kekkilälle. Kolmantena vaihtoehtona on ollut biojätteiden ohjaaminen sekajätteen mukana Fortumin Ekojalostamoon.

Kiertokapula hyödyntää monia jätejakeita yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa, niinpä vastaanotettujen jätteiden hyötykäyttöaste oli viime vuonna historialliset 99 %.