Fortumin indeksikorotuksilla vaikutusta Kiertokapulan jätteiden vastaanottohintaan

Kiertokapula toimittaa toimialueeltaan vastaanottamansa yhdyskuntajätteen Fortumin Riihimäen Ekojalostamoon hyödynnettäväksi energiana ja materiaalina. Fortum nosti 1.1.2018 yhdyskuntajätteen käsittelyhintoja indeksitarkistuksen mukaisesti.

Fortumin jätteidenkäsittelyhintojen nousu vaikuttaa jonkin verran kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennyshintaan. Astiatyhjennyksien hinta koostuu kuljetus-, hallinnointi- ja Fortumin jätteidenkäsittelymaksusta. Jäteastioiden tyhjennyshinnat tulevat nousemaan 1.4.2018 alkaen 3–5 % kunnasta riippuen. Esimerkiksi Riihimäellä 240-litraisen astian tyhjennyshinta tulee nousemaan 5,62 eurosta 5,84 euroon. Oman kunnan taksat voi tarkistaa jätelautakunta Kolmenkierron sivuilta osoitteesta http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Jatehuolto-vesi-energia/Yhteinen-jatelautakunta/Jatteenkuljetus-ja-jatetaksat/.

Myös Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueille tuotavien jätteiden vastaanottohinnat nousevat käsittelyhintojen nousun vuoksi sekalaisen jätteen ja yhdyskuntajätteen osalta. Henkilö- ja pakettiautoilla tuotavan sekalaisen jätteen sekä kuorma-autokuormina tuotavan yhdyskuntajätteen vastaanottohinta on huhtikuun alusta alkaen 145,30 €/t (alv. 0 %). Pienkuormien (Karanojan, Kapulan ja Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueilla 0–50 kg, Lumikorven jätteidenkäsittelyalueella 0–60 kg) kuormamaksu pysyy kuitenkin ennallaan.

Lisätietoja:
Kari Mäkinen
toimitusjohtaja
Kiertokapula Oy
puh. 050 404 9370
kari.makinen@kiertokapula.fi