Helpota jätehuollon sujuvuutta ja raivaa rehottavat puut ja pensaat ajoväyliltä

Pitämällä piha-alueen siistinä voi parantaa jätekuljetusten sujuvuutta – mm. tuuheat puut ja pensaat hankaloittavat roska-autojen työtä.

Jäteauto tarvitsee tilaa liikkuakseen turvallisesti. Ajoväylän on oltava vähintään 3,5 metriä leveä ja 4 metriä korkea, joten kiinteistöjen toivotaan raivaavan ylikasvaneet puut ja pensaat ajoväylien varrelta.

Alueella liikkuvien ihmisten ja eläinten turvallisuuden lisäksi huonosta näkyvyydestä voi koitua muutakin haittaa. Huono näkyvyys voi johtaa auton ajautumiseen esim. nurmikolle tai pihakiveykselle, joka ei kestä auton painoa. Varsinkin puiden oksat saattavat jopa aiheuttaa autoille vaurioita rikkomalla esim. peilejä.

Kaikki kertyneet risut voi toimittaa kuormahinnalla Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueille. Pienet määrät oksia tai risuja voi myös hakettaa tai laittaa pätkittynä omaan sekajäteastiaan.