Jäteastioiden tyhjennyksissäkin on siirrytty talviaikaan

Bio- ja sekajäteastian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää siirryttäessä kylmään vuodenaikaan. Mikäli asiakas on sopinut kesä-/talviaikarytmistä, tyhjennysvälit on muutettu talviajan mukaisiksi viikosta 41 lähtien kaikkien alueemme kuntien osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että biojäteastian tyhjennysväli on nyt kaksi viikkoa ja sekajäteastian tyhjennysväli neljä viikkoa. Mikäli tällaista rytmiä ei ole ennalta sovittu, kesäajan tyhjennysrytmi säilyy ympäri vuoden.

Hausjärven, Hyvinkään, Mäntsälän, Riihimäen taaja-asutusalueen ja Valkeakosken osalta ilmoitukset tehdään Kiertokapulan asiakaspalveluun (esim. sähköisellä lomakkeella tai Asiakasnetin kautta), muiden kuntien osalta tietoa löytyy kuntakohtaisilta sivuiltamme.