Valitse sivu

Jätehuollon muutokset vuonna 2023

Puhelinvaihde 8.00 - 15.00

Telephone exchange 8.00 - 15.00


Kiinteistön jätehuolto 8.00 - 18.00

Customer service 8.00 - 18.00

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta 8.00 - 15.00

Sorting advice 8.00 - 15.00

neuvonta@kiertokapula.fi

Perusmaksuasiat 8.00 - 20.00

perusmaksu@kiertokapula.fi

Suomi tavoittelee kierrätysasteen nostamista uuden jätelain avulla. Laissa on asetettu uudet lajitteluvelvoiterajat koko maahan. Uusien jätehuoltomääräysten on tarkoitus astua voimaan 1.5.2022.

Mikä muuttuu vuonna 2023?

1. Keräys ja kuljetus

Laki siirtää kaiken pakkausjätteiden kiinteistökohtaisen keräysvelvoitteen kuntien vastuulle, eli tällä alueella kuntien omistamalle jäteyhtiölle. Muovipakkausten osalta Kiertokapula on jo vastannut keräyksestä (pl. Nurmijärvi). Valkeakosken alueella olemme hoitaneet kaikkien pakkausjakeiden ja Mäntsälässä pakkauslasin ja pienmetallin keräyksen. Nämä tulevat pysymään ennallaan. Keräys siirtyy kiinteistön haltijan sopimasta Kiertokapulalle vuoden 2023 loppupuolella erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. Tällöin vanhat tyhjennyssopimukset raukeavat automaattisesti. Niitä ei tarvitse erikseen irtisanoa.

2. Kiinteistökohtainen keräysvelvoite

Pienmetallin ja lasipakkausten kiinteistökohtainen keräysvelvoite laajenee koskemaan kaikkia vähintään viiden huoneiston kiinteistöjä taajamissa loppuvuonna 2023. Aiemmin velvoiterajana on ollut 10 asuinhuoneistoa. Määräyksien liitteenä on aluerajaus, jonka karttasovellukseen voit tutustua Kiertokapulan kotisivuilla.

3. Keräysvälineet

Käsin siirrettävät jäteastiat kuuluvat tyhjennyspalvelun hintaan sen jälkeen, kun keräys siirtyy Kiertokapulan vastuulle. Tämä on käytäntö jo muovipakkausten keräyksen kohdalla. Syväkeräysastiat ovat aina kiinteistön itse hankkimia. Puristimet ja etukuormausastiat kiinteistö voi itse hankkia tai sopia vuokraamisesta erikseen kanssamme.

a. Kiinteistöllä on vuokra-astia

  • Pyrimme lunastamaan nämä edelliseltä urakoitsijalta, jotta turhaa astiakuljetusta vältettäisiin. Tästä tiedotamme vuonna 2023.

b. Kiinteistöllä on oma astia

  • Astian käyttöä voi halutessaan jatkaa, rikkoutumistapauksissa toimitamme tilalle uuden astian.

c. Astiaa ei ole

  • Toimitamme käsin siirrettävät keräysastiat.

4. Ratkaisuja jätetilojen riittävyyteen

Keräysvälineitä tulee 5 – 9 huoneiston kiinteistöille lisää. Tilojen puute ei vapauta keräysvelvoitteesta. Keräyksen voi järjestää esim. yhdessä naapurikiinteistön kanssa (kimppa), jolloin toisella voi esim. olla lasipakkausastia ja toisella pienmetalliastia. Muiden jäteastioiden kokoa voi täyttöasteen salliessa muuttaa tai vähentää astioita ja lyhentää tyhjennysväliä. Yhden astian tyhjentäminen kerran viikossa maksaa saman verran kuin kahden samanlaisen tyhjentäminen joka toinen viikko.

5. Tiedottamista tulossa syksyllä 2022

Uusista jätehuoltomääräyksistä, lajitteluvelvoitteista ja aluerajauksista tiedotetaan mediassa jätehuoltoviranomaisen ja Kiertokapulan toimesta keväällä / kesällä. Isännöitsijöille suunnatussa uutiskirjeessä asiaa pidetään esillä ja vuoden 2023 alusta alkaen uutiskirjeissä kerrotaan ajankohtaisia asioita muutoksesta.