Jätehuoltomääräykset

Jätehuollon perustana toimii jätelaki. Jätehuoltomääräykset ovat jätelakia selventäviä ja täydentäviä sitovia määräyksiä.

Kiertokapulan alueen kunnissa noudatetaan jätelautakunta Kolmenkierron yhteisiä jätehuoltomääräyksiä.

Jätehuoltomääräyksissä kerrotaan mm.

  • jätteen keräyksestä sekä lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteista,
  • jäteastioista sekä niiden tyhjennysväleistä ja sijoittamisesta,
  • jätteen kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä,
  • yhteisten jäteastioiden eli kimppa-astioiden käytöstä sekä
  • sako- ja umpikaivojen tyhjennysväleistä ja omatoimisesta käsittelystä.

Poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta voi myöntää vain jätehuoltoviranomainen. Ympäristöviranomaiset valvovat jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista. Oman kuntasi valvovan viranomaisen tiedot löydät Jätehuolto eri kunnissa -sivulta.

Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee kuulua kunnan jätehuoltojärjestelmään, myös vapaa-ajan kiinteistöjen, eikä vapautusta jätehuollosta voi saada.