Toimiva jätetila

Hyvin suunniteltu ja ylläpidetty jätetila on ilo sekä asukkaille että tyhjennysurakoitsijoille. Toimivaan tilaan on helppo viedä jätteitä, ja astioiden tyhjennys sujuu nopeasti ja helposti.

Jäteastioiden sijoituspaikka on järjestettävä niin, ettei siinä ole kynnystä, porrasta tai muuta estettä, ja sisäänkäynnin tulee olla suoraan ulkotiloista. Paikan rakenteiden ja varusteiden on oltava riittävän lujia ja asianmukaisia niin, että astioiden siirrot eivät aiheuta vaurioita rakenteisiin. Lisäksi ovet on tarvittaessa saatava pysymään auki.

Jäteastioiden sijoituspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien keräysastiat voidaan ottaa tyhjennettäväksi siirtämättä muita astioita. Jätetilaa ei saa käyttää varastona, ja siellä on oltava riittävä valaistus.

Jäteastioiden sijoituspaikka ja astioiden siirtoväylät on pidettävä kunnossa, esim. lumien auraus ja väylien hiekoitus on hoidettava asianmukaisesti.

Jätetilan paikka

 • Tonttiliittymän läheisyydessä, mahdollisimman lähellä ajotietä.
 • Etäisyyttä asuin- tai työhuoneen avattavaan ikkunaan tai tuuletusaukkoon on oltava yli 8 metriä.
 • Riittävän etäällä leikki- ja oleskelualueesta. Jäteauton ajoväylä ei saa kulkea leikkialueella.
 • Valumavedet eivät saa aiheuttaa vaarallista liukkautta tai jäädyttää jäteastioita.
 • Tarvittaessa tontille asetetaan opastus jätetilan sijainnista ja jätetilan eteen pysäköintikieltomerkki.

Jätetilaan johtava tie

 • Jäteauton tulee päästä mahdollisimman lähelle jäteastioita: vähintään 10 metrin päähän käsin siirrettävistä jäteastioista.
 • Jäteauton ei tarvitse peruuttaa pihalla tai peruutusmatkan tulee jäädä mahdollisimman lyhyeksi.
 • Jätepisteelle johtavan väylän on oltava jäteauton kantava. Huomaa, että täysi jäteauto voi painaa jopa 30 tonnia.
 • Jäteauton tarvitsema ajoväylän leveys on vähintään 3 m, kaarteissa 4 m ja vapaa kulkukorkeus 4 m. Mikäli ajoväylä on kapeampi tai matalampi, jäteastioiden on oltava käsin siirrettäviä.
 • Kääntyäkseen jäteauto tarvitsee 20 x 20 m alueen.
 • Jäteastioiden sijoituspaikka on järjestettävä ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä.
 • Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastioille johtavan reitin, lukituksessa on käytettävä kaksoispesällistä lukkoa tai avainsäiliötä.
 • Huomioi myös erityyppisten astioiden tarvitsema korkea tyhjennystila (esim. syväsäiliöt).
 • Jäteastioille johtavan kulkuväylän on oltava aina siinä kunnossa, että astiat voidaan turvallisesti siirtää tyhjennettäväksi.