Hämeenlinna

Hämeenlinnan pohjois- ja länsiosissa on kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus, joka koskee kuiva-, seka- ja biojätettä sekä haja-asutusalueen yhteisiä sekajätteen keräyspisteitä. Asuinkiinteistöt sopivat näiden jätteiden kuljetuksesta Kiertokapulan asiakaspalvelun kanssa, joka hoitaa myös laskutuksen.  Lue aiheesta lisää.

Hämeenlinnan etelä- ja itäpuolella on kiinteistön kilpailuttama jätteenkuljetus 31.4.2019 asti. Asuinkiinteistöt sopivat kuljetuksesta ja tyhjennyshinnasta suoraan kuljetusyhtiön kanssa, joka myös laskuttaa asiakasta.

Pohjois- ja länsiosien jätehuolto

Kiinteistön jäteastioiden tyhjennys ja laskutus
Kuiva-, seka- ja biojäte: Kiertokapula Oy.
Lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkausjäte: kiinteistön itse kilpailuttama kuljetusyritys.

Alueen kuljetusjärjestelmät

Jätehuollon asiakaspalvelu
Kiertokapula Oy, puh. 075 753 0010, asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

  • sähköinen asiointi: asiakasnettilomakkeet
  • liittymisilmoitukset, yhteisastiat, astiavuokraus ja -tilaus, osoitteenmuutokset, tyhjennysvälimuutokset ja -poikkeamat

Jätehuollon laskutus
Kiertokapula Oy, puh. 075 753 0009, laskutus@kiertokapula.fi

Jätteiden noutopalvelu
Kiertokapula Oy, puh. 075 753 0010, lue lisää

Jätelavat
Kiertokapula Oy, puh. 075 753 0010, lue lisää

Jätehuollon valvonta 
Ympäristösihteeri
puh. (019) 758 6561, 040 330 6561

Jätelautakunta
Jätehuollon viranomaistehtävät ja -hakemusasiat
Asiakaspalvelu, palvelusihteeri, puh. (03) 621 4196
Jätehuoltokoordinaattori, puh. (03) 621 4194

Jätehuoltomääräykset
Määräyksistä poikkeavan tyhjennysvälin hakeminen
Jätetaksa

Etelä- ja itäosien jätehuolto 31.4.2019 asti

Kiinteistön jäteastioiden tyhjennys
Janakkalan Jätteenkuljetus, puh. (03) 687 6425
Lassila & Tikanoja Oyj, puh. 010 636 5000 (yksityiset), 010 636 7000 (yritykset)
Remeo Oy, puh. 010 5400
Kuljetusliike Heikki Mäkeläinen Oy, puh. (03) 633 5414
Ay Lammin Jätehuolto, puh. 050 572 8906

Alueen kuljetusjärjestelmät

Jätteiden noutopalvelu
Kiertokapula Oy, puh. 075 753 0010, lue lisää

Jätelavat
Kiertokapula Oy, puh. 075 753 0010, lue lisää
Fagerlund Kuljetus Oy, puh. 0400 485 562
Hämeen Kuljetus Oy, puh. 020 161 6261
Janakkalan Jätteenkuljetus, puh. (03) 687 6425
Janatrans Oy, puh. 040 073 7233
Kuljetus Mälkki, puh. (03) 616 2550
Kuljetus Tuusa Oy, puh. 0400 218 839
Lassila & Tikanoja Oyj, puh. 010 636 5000 (yksityiset), 010 636 7000 (yritykset)
SITA Suomi Oy, puh. 010 5400

Jätehuollon valvonta
Ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen
puh. (03) 621 3764, 0400 857 965

Jätelautakunta
Jätehuollon viranomaistehtävät ja -hakemusasiat
Asiakaspalvelu, palvelusihteeri, puh. (03) 621 4196
Jätehuoltokoordinaattori, puh. (03) 621 4194

Jätehuoltomääräykset
Määräyksistä poikkeavan tyhjennysvälin hakeminen