Hattula

Hattulassa on kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus, joka koskee kuiva-, seka- ja biojätettä sekä haja-asutusalueen yhteisiä sekajätteen keräyspisteitä. Asuinkiinteistöt sopivat näiden jätteiden kuljetuksesta Kiertokapulan asiakaspalvelun kanssa, joka hoitaa myös laskutuksen.

Kiinteistön jätehuollon tyhjennys

Kuiva-, seka- ja biojäte: Kiertokapula Oy
Lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset: keräyksen hoitaa kiinteistön itse kilpailuttama kuljetusyritys.

Alueen kuljetusjärjestelmät

Jätehuollon asiakaspalvelu

Kiertokapula Oy, puh. 075 753 0010, asiakaspalvelu[at]kiertokapula.fi

  • sähköinen asiointi: asiakasnetti, lomakkeet
  • liittymisilmoitukset, yhteisastiat, astiavuokraus ja -tilaus, osoitteenmuutokset, tyhjennysvälimuutokset ja -poikkeamat

Jätehuollon laskutus

Kiertokapula Oy, puh. 075 753 0009, laskutus[at]kiertokapula.fi

Jätteiden noutopalvelu

Kiertokapula Oy, puh. 075 753 0010, lue lisää

Jätelavat

Kiertokapula Oy, puh. 075 753 0010, lue lisää

Jätehuollon valvonta
Ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen
puh. (03) 621 3764, 0400 857 965

Jätelautakunta
Jätehuollon viranomaistehtävät ja -hakemusasiat
Jätelautakunnan palvelunumero 03 621 4197 (ma-pe klo 9-15)

Jätehuoltomääräykset
Määräyksistä poikkeavan tyhjennysvälin hakeminen

Rahkoilan maankaatopaikka
Pälkäneentie 850, 13880 HATTULA

Aukioloajat: toistaiseksi arkisin klo 8-16 sekä lokakuun kaksi viimeistä lauantaita klo 9-14

J. Koskenmäki Oy ja Hattulan kunta ovat 1.8.2017 alkaen tehneet sopimuksen Rahkoilan maankaatopaikan vastaanottotoiminnoista ja konetöistä. Urakoitsija toimii alueella Hattulan kunnan ohjeistuksen ja ympäristölupamääräysten mukaisesti.

Rahkoilan maankaatopaikalla vastaanotetaan alle 2 m3:n haravointi- ja risujätekuormia (henkilö- ja pakettiautokuormat). Tätä suuremmat kuormat (kuorma-autokuormat) voi toimittaa Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle Hämeenlinnaan. Mm. puutarhajätteiden ja ylijäämämaan viennistä maankaatopaikalle tulee sopia käyttöoikeuden haltijan kanssa.

Yhteydenotot: Heikki Isosomppi, puh. 044 230 5762

Rahkoilan maankaatopaikan hinnasto
Maankaatopaikalla ei käsitellä käteistä, eikä kortteja, vaan laskun saa mukaansa pankkisiirtona.