Tietoa Hattulan ja Hämeenlinnan jätehuollon muutoksista

Hattulan kunta ja Hämeenlinnan kaupunki ovat antaneet kunnan vastuulle kuuluvan seka-, kuiva- ja biojätteiden jätehuollon Kiertokapulan hoidettavaksi. Kiertokapula on kilpailuttanut kuljetukset ja hoitaa Hattulan ja Hämeenlinnan seka-, kuiva- ja biojäteastioiden tyhjennykset, asiakaspalvelun ja laskutuksen alla olevan aikataulutuksen mukaan.

Jätehuollon aloitus on jaettu kahteen osaan. 1.10.2018 aloitettiin läntinen ja pohjoinen alue (kts. kartta). 1.5.2019 liitetään itäinen ja eteläinen alue Kiertokapulan palveluiden piiriin. Koko alueen (myös läntisen ja pohjoisen alueen) syväkeräyspisteiden käyttäjät liitetään 1.5.2019 alkaen. Kun kunnan jätehuolto on keskitetty yhdelle toimijalle, pystytään jätekuljetukset suunnittelemaan logistisesti järkeviksi, jolloin esimerkiksi ympäristövaikutukset jäävät pienemmiksi. Yksi toimija takaa myös sen, että jokaisella kuntalaisella on samat palvelut, edut ja hinnat.


Klikkaa kuva suuremmaksi.

1.5.2019 liittyville kiinteistöille on lähetetty jätehuoltotietojen tarkistuspyyntökirje tammi-/helmikuussa, lisäksi lähestytään muutaman muun rekisterin perusteella sellaisia kiinteistöjä, joiden jätehuoltotiedot puuttuvat Kiertokapulan rekisteristä. Kiinteistöjen haltijoiden on syytä seurata postia ja tarkistaa kiinteistönsä jätehuoltotiedot, jotta ne varmasti pitävät paikkansa. Tällä varmistetaan jätehuollon toimivuus kiinteistöllä muutoksen jälkeen.

Alueiden rajat ovat nähtävissä osoitteessa https://kartta.hameenlinna.fi/ims/ valitsemalla ”Valitse kartalla näkyvät tiedot” -kohdasta ”Kunnan järjestämä jätteenkuljetus”. Kannattaa tutustua myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Toimita kiinteistön omalla avaimella lukitun jätetilan avain Kiertokapulalle

Kiertokapula alkaa hoitaa 1.5.2019 alkaen Hattulan ja Hämeenlinnan itäisen ja eteläisen alueen kiinteistöjen seka-, kuiva- ja biojäteastioiden tyhjennyksiä. Mikäli kyseisellä alueella on kohteita, joissa jätehuoltoreitti tai jätetila on lukittu kiinteistön omalla avaimella, pyydämme toimittamaan kyseisiä avaimia 2 kappaletta pe 19.4. mennessä osoitteeseen:

Kiertokapula/Innopark
Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna

Avaimet voi toimittaa itse tai postittaa. Avaimien tulee olla kirjekuoressa ja avaimissa on oltava omat avaimenperät kiinteistön osoitteella varustettuna (katu ja numero). Näin saadaan tarvittavat avaimet jäteautojen kuljettajille, eikä tyhjennyksiin tule keskeytyksiä. Innoparkin toimistorakennuksen ulko-ovessa on lukittu postilaatikko, johon avaimen voi toimittaa kellonajasta riippumatta. Innoparkin aukioloaikana klo 8 – 16 avaimet voi halutessaan jättää myös aulassa olevan infopisteen henkilökunnalle.

Jätetilojen lukitus on kiinteistön vastuulla. Sujuvimmin jätehuolto hoituu jatkossa, jos kiinteistöjen lukituissa jätetiloissa otetaan käyttöön jätehuoltomääräysten mukainen kaksoispesälukitus, jossa toisessa lukkopesässä on käytössä Hämeenlinnan alueen jätehuollon yleisavaimen sarja.

Lisätietoja: Tero Salo, kuntaurakoiden työnjohtaja, Kiertokapula, puh. 0400860265, tero.salo@kiertokapula.fi

Muutoksena yhtenäinen jätetaksa

Muutokset jätehuollossa eivät juurikaan näy  asukkaiden arjessa. Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat edelleen samat ja voimassa koko Kiertokapulan toimialueella. Toisin sanoen mm. jäteastioiden tyhjennysvälit, lajitteluvelvollisuus ja jäteastiaa koskevat määräykset ovat ennallaan. Kompostointi on sallittua ja yhteisastiat (ns. kimppa-astiat) ovat suositeltavia. Jätehuoltoviranomaisena toimii edelleen Hämeenlinnan kaupungin organisaatioon kuuluva Jätelautakunta Kolmenkierto, joka vastaa luvista poiketa jätehuoltomääräyksistä.

Koko alueelle on yhtenäinen, viranomaisen 6.9.2018 hyväksymä jätetaksa, joka on nähtävillä jätehuoltoviranomaisen sivuilla (Jätelautakunta Kolmenkierto). Tyhjennyshinnat ovat samat astiatyypin mukaan koko Hattulan ja Hämeenlinnan alueella. Jätehuollon laskutus ja asiakaspalvelu siirtyvät kokonaan Kiertokapulan hoidettaviksi. Kiertokapulan asiakaspalvelu hoitaa kiinteistöjen ns. palvelumuutokset jätehuoltomääräysten sallimissa rajoissa. Näitä ovat esim. jäteastian tyhjennysvälin tai astiakoon muutokset, lisätyhjennykset, kompostointi-ilmoitukset ja jätehuollon keskeytykset. Samoin asiakas voi ilmoittaa tyhjennyksissä havaitsemansa poikkeamat ja ongelmat Kiertokapulan asiakaspalveluun.

Tarkistuskirje, Hattula ja Hämeenlinna 1.10.2018 alkaneet (doc-tiedosto)
Tarkistuskirje, Hattula ja Hämeenlinna 1.5.2019 alkavat (pdf)
Jätehuoltoon liittymislomake (pdf-tiedosto) Voit täyttää liittymislomakkeen myös sähköisesti.
Kiinteistösi jätehuolto -esite (pdf-tiedosto)