Tietoa Hattulan ja Hämeenlinnan jätehuollon muutoksista

Hattulan kunta ja Hämeenlinnan kaupunki ovat antaneet asuinkiinteistöjen jätteenkeräys- ja kuljetuspalvelun Kiertokapulan hoidettavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Kiertokapula alkaa hoitaa Hattulan ja Hämeenlinnan seka-, kuiva- ja biojäteastioiden tyhjennyksiä sekä jätehuoltoon liittyvää asiakaspalvelua ja laskutusta.

Jätehuollon aloitus on jaettu kahteen osaan. 1.10.2018 aloitettiin läntinen ja pohjoinen alue (kts. kartta). 1.5.2019 liitetään itäinen ja eteläinen alue Kiertokapulan palveluiden piiriin. Koko alueen (myös läntisen ja pohjoisen alueen) syväkeräyspisteiden käyttäjät liitetään 1.5.2019 alkaen. Kun kunnan jätehuolto on keskitetty yhdelle toimijalle, pystytään jätekuljetukset suunnittelemaan logistisesti järkeviksi, jolloin esimerkiksi ympäristövaikutukset jäävät pienemmiksi. Yksi toimija takaa myös sen, että jokaisella kuntalaisella on samat palvelut, edut ja hinnat.


Klikkaa kuva suuremmaksi.

Ensimmäisen alueen asuinkiinteistöille lähetettiin helmikuussa ­julkinen tiedote, jossa oli lisätietoa muutoksen vaikutuksista asukkaiden jätehuoltoon, miten muutoksista tullaan tiedottamaan ja mistä saa tarvittaessa lisätietoa. Kiertokapulan palveluiden piiriin liittyville uusille asiakkaille lähetettiin kevään aikana osoitteellinen tiedote, jossa olevat tiedot pyydettiin tarkistamaan. Mahdollisista virheellisistä tiedoista pyydettiin ilmoittamaan Kiertokapulan asiakaspalveluun, jotta tiedot saadaan korjattua.

Hämeenlinnan karttapalvelusta voit tarkistaa kiinteistökohtaisesti, milloin kuljetusjärjestelmä muuttuu. Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Muutoksena yhtenäinen jätetaksa

Muutokset jätehuollossa eivät juurikaan näy  asukkaiden arjessa. Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat edelleen samat ja voimassa koko Kiertokapulan toimialueella. Toisin sanoen mm. jäteastioiden tyhjennysvälit, lajitteluvelvollisuus ja jäteastiaa koskevat määräykset ovat ennallaan. Kompostointi on sallittua ja yhteisastiat (ns. kimppa-astiat) ovat suositeltavia. Jätehuoltoviranomaisena toimii edelleen Hämeenlinnan kaupungin organisaatioon kuuluva Jätelautakunta Kolmenkierto, joka vastaa luvista poiketa jätehuoltomääräyksistä.

Koko alueelle on yhtenäinen, viranomaisen 6.9.2018 hyväksymä jätetaksa, joka on nähtävillä jätehuoltoviranomaisen sivuilla. Tyhjennyshinnat ovat samat astiatyypin mukaan koko Hattulan ja Hämeenlinnan alueella. Jätehuollon laskutus ja asiakaspalvelu siirtyvät kokonaan Kiertokapulan hoidettaviksi. Kiertokapulan asiakaspalvelu hoitaa kiinteistöjen ns. palvelumuutokset jätehuoltomääräysten sallimissa rajoissa. Näitä ovat esim. jäteastian tyhjennysvälin tai astiakoon muutokset, lisätyhjennykset, kompostointi-ilmoitukset ja jätehuollon keskeytykset. Samoin asiakas voi ilmoittaa tyhjennyksissä havaitsemansa poikkeamat ja ongelmat Kiertokapulan asiakaspalveluun.

Tiedote 21.5.2018: Asiakastietojen tarkistuskirjeiden postitus

Hämeenlinnan ja Hattulan alueen asiakasrekisteri on saatu valmiiksi ja ensimmäiset asiakastietojen tarkistuskirjeet on lähetetty asiakkaille. Kirjeiden postitus on porrastettu siten, että viimeisimmät kirjeet postitetaan läntisen ja pohjoisen alueen asiakkaille kesäkuun loppuun mennessä. Seuraava tiedote asiakkaille lähetetään syyskuun alkupuolella, kun jäteautojen ajoreitit on saatu valmiiksi. Syksyn tiedotteessa kerrotaan uusien ajoreittien mukainen jäteastian tyhjennyspäivä sekä jäteastioiden tyhjennyshinnat. Taksaan pääsee alustavasti tutustumaan kesän aikana, kun taksaehdotus laitetaan kuulutuksille.

Tyhjennysten aloitustiedote kiinteistöille 7.9.2018

Postitukset ovat nyt käynnissä, eli pohjoisen ja läntisen alueen kiinteistöille on lähetetty osoitteellinen kirje, jossa kerrotaan jäteastian ensimmäinen, uuden rytmin mukainen tyhjennyspäivä. Lisäksi kirjeessä on tiedot astiatyypistä ja tyhjennysvälistä. Tiedot on hyvä vielä tarkistaa ja ilmoittaa mahdolliset muutokset asiakaspalveluumme. Kirjeiden pitäisi olla perillä syyskuun loppuun mennessä. Jos et ole saanut kirjettä tai sopinut tyhjennyksistäsi asiakaspalvelumme kanssa, ole yhteydessä asiakaspalveluumme, jotta jäteastia edelleen tyhjenisi. Helpoin ja varmin keino saada muutokset perille on lähettää tiedot sähköpostilla. Puhelimessa saattaa olla ruuhkaa syyskuun lopun ja lokakuun aikana.

Itäisen ja eteläisen alueen asiakkaille, sekä syväkeräysastioiden käyttäjille tarkistuskirjeiden postitukset aloitetaan vuoden 2019 alussa.

Tarkistuskirje, Hattula ja Hämeenlinna (doc-tiedosto)
Jätehuoltoon liittymislomake (pdf-tiedosto) Voit täyttää liittymislomakkeen myös sähköisesti.
Kiinteistösi jätehuolto -esite (pdf-tiedosto)