Tietoa Hattulan ja Hämeenlinnan jätehuollon muutoksista

Hattulan kunta ja Hämeenlinnan kaupunki ovat antaneet kunnan vastuulle kuuluvan seka-, kuiva- ja biojätteiden jätehuollon Kiertokapulan hoidettavaksi. Kiertokapula on kilpailuttanut kuljetukset ja hoitaa Hattulan ja Hämeenlinnan seka-, kuiva- ja biojäteastioiden tyhjennykset, asiakaspalvelun ja laskutuksen alla olevan aikataulutuksen mukaan.

Jätehuollon aloitus on jaettu kahteen osaan. 1.10.2018 aloitettiin läntinen ja pohjoinen alue (kts. kartta). 1.5.2019 liitetään itäinen ja eteläinen alue Kiertokapulan palveluiden piiriin. Koko alueen (myös läntisen ja pohjoisen alueen) syväkeräyspisteiden käyttäjät liitetään 1.5.2019 alkaen. Kun kunnan jätehuolto on keskitetty yhdelle toimijalle, pystytään jätekuljetukset suunnittelemaan logistisesti järkeviksi, jolloin esimerkiksi ympäristövaikutukset jäävät pienemmiksi. Yksi toimija takaa myös sen, että jokaisella kuntalaisella on samat palvelut, edut ja hinnat.


Klikkaa kuva suuremmaksi.

Koko Hämeenlinnan asuinkiinteistöille lähetettiin helmikuussa 2018 ­julkinen tiedote, jossa oli lisätietoa muutoksen vaikutuksista asukkaiden jätehuoltoon, miten muutoksista tullaan tiedottamaan ja mistä saa tarvittaessa lisätietoa. Syksyllä 2018 Kiertokapulan palveluiden piiriin liittyville uusille asiakkaille lähetettiin kaksi osoitteellista tiedotetta, ensimmäinen jätehuoltotietojen tarkistuspyyntö ja toinen tiedote tyhjennyspäivästä ja -välistä. 1.5.2019 alkaville kiinteistöille on lähetetty jätehuoltotietojen tarkistuspyyntökirje tammi-/helmikuussa, lisäksi lähestytään muutaman muun rekisterin perusteella sellaisia kiinteistöjä, joiden jätehuoltotiedot puuttuvat meidän rekisteristämme. Kiinteistöjen haltijoiden on syytä seurata postia ja tarkistaa kiinteistönsä jätehuoltotiedot, jotta ne varmasti pitävät paikkansa. Tällä varmistetaan jätehuollon toimivuus kiinteistöllä muutoksen jälkeen. Mikäli mitään postia ei tule, myöskään tyhjennyksiä ei ole tulossa – omaa aktiivisuutta siis tarvitaan!

Hämeenlinnan karttapalvelusta voit tarkistaa kiinteistökohtaisesti, milloin kuljetusjärjestelmä muuttuu. Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Muutoksena yhtenäinen jätetaksa

Muutokset jätehuollossa eivät juurikaan näy  asukkaiden arjessa. Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat edelleen samat ja voimassa koko Kiertokapulan toimialueella. Toisin sanoen mm. jäteastioiden tyhjennysvälit, lajitteluvelvollisuus ja jäteastiaa koskevat määräykset ovat ennallaan. Kompostointi on sallittua ja yhteisastiat (ns. kimppa-astiat) ovat suositeltavia. Jätehuoltoviranomaisena toimii edelleen Hämeenlinnan kaupungin organisaatioon kuuluva Jätelautakunta Kolmenkierto, joka vastaa luvista poiketa jätehuoltomääräyksistä.

Koko alueelle on yhtenäinen, viranomaisen 6.9.2018 hyväksymä jätetaksa, joka on nähtävillä jätehuoltoviranomaisen sivuilla (Jätelautakunta Kolmenkierto). Tyhjennyshinnat ovat samat astiatyypin mukaan koko Hattulan ja Hämeenlinnan alueella. Jätehuollon laskutus ja asiakaspalvelu siirtyvät kokonaan Kiertokapulan hoidettaviksi. Kiertokapulan asiakaspalvelu hoitaa kiinteistöjen ns. palvelumuutokset jätehuoltomääräysten sallimissa rajoissa. Näitä ovat esim. jäteastian tyhjennysvälin tai astiakoon muutokset, lisätyhjennykset, kompostointi-ilmoitukset ja jätehuollon keskeytykset. Samoin asiakas voi ilmoittaa tyhjennyksissä havaitsemansa poikkeamat ja ongelmat Kiertokapulan asiakaspalveluun.

Tästä kirjeestä on jokaisen vastaanottajan syytä tarkistaa kiinteistönsä jätehuoltotiedot, jotta ne varmasti pitävät paikkansa. Tällä varmistetaan jätehuollon toimivuus kiinteistöllä muutoksen jälkeen.

Tarkistuskirje, Hattula ja Hämeenlinna 1.10.2018 alkaneet (doc-tiedosto)
Tarkistuskirje, Hattula ja Hämeenlinna 1.5.2019 alkavat (pdf)
Jätehuoltoon liittymislomake (pdf-tiedosto) Voit täyttää liittymislomakkeen myös sähköisesti.
Kiinteistösi jätehuolto -esite (pdf-tiedosto)