Riihimäki

Riihimäellä on kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus joka koskee kuiva-, seka- ja biojätettä sekä haja-asutusalueen yhteisiä sekajätteen keräyspisteitä. Asuinkiinteistöt sopivat näiden jätteiden kuljetuksesta Kiertokapulan asiakaspalvelun kanssa. Urakoitsija vaihtuu 1.3.2019, mutta entiset tyhjennyspäivät säilyvät.

Kiinteistön jäteastioiden tyhjennys, yhteiset keräyspisteet ja laskutus

Kuiva-, seka- ja biojäte sekä haja-asutusalueen yhteiset sekajätteen keräyspisteet: Kiertokapula Oy.
Lasi- metalli-, kartonki- ja muovipakkausjäte: kiinteistön itse kilpailuttama kuljetusyritys.

Alueen kuljetusjärjestelmät

Tiedote jätehuollosta 2019

Jätehuollon asiakaspalvelu
Kiertokapula Oy, puh. 075 753 0010, asiakaspalvelu[at]kiertokapula.fi

  • sähköinen asiointi: asiakasnettilomakkeet
  • liittymisilmoitukset, yhteisastiat, astiavuokraus ja -tilaus, osoitteenmuutokset, tyhjennysvälimuutokset ja -poikkeamat

Jätehuollon laskutus
Kiertokapula Oy, puh. 075 753 0009, laskutus[at]kiertokapula.fi

Jätteiden noutopalvelu
Kiertokapula Oy, puh. 075 753 0010, lue lisää

Jätelavat
Kiertokapula Oy, puh. 075 753 0010, lue lisää

Jätehuollon valvonta
Ympäristöjohtaja Elina Mäenpää
puh. (019) 758 4160, 040 330 4160
Ympäristönsuojelusuunnittelija Jenni Lehtonen
puh. (019) 758 4161, 040 330 4161

Jätelautakunta
Jätehuollon viranomaistehtävät ja -hakemusasiat
Jätelautakunnan palvelunumero 03 621 4197 (ma-pe klo 9-15)

Jätehuoltomääräykset
Määräyksistä poikkeavan tyhjennysvälin hakeminen
Jätetaksa

Kaupungin varikko, portti 3
V.O.Mäkisenkatu 2
Avoinna: ma klo 12-18 ja ti-to klo 9.00-15.00

puh. Jari Airasmaa (019) 758 4949, 040 330 4949

  • sähkö- ja elektroniikkaromu, vaaralliset jätteet ja metalli

Riihimäen kaupungilla ei ole ylijäämämaiden vastaanottopaikkaa.