Asuinkiinteistöjen jätehuolto/Waste management for residential property

Laki velvoittaa kuntia järjestämään jätehuollon alueellaan ja jätelain mukaan kaikkien asuinkiinteistöjen on liityttävä kunnan järjestämään jätehuoltoon, vapaa-ajan kiinteistöt mukaan lukien.

In English

Koko Kiertokapulan toimialue kuuluu järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Osassa kunnista toimii kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus ja osassa kiinteistön haltijan kilpailuttama kuljetus. Kiertokapulan toimialueen kuntien jätteenkuljetusjärjestelmistä ja jätehuoltomääräyksistä voit lukea lisää alueellisen jätelautakunnan sivuilta.

Kiertokapulan toimialueella kaikki muut kunnat paitsi Janakkala ja Nurmijärvi ovat sopimuksella antaneet jätteenkuljetuksen toteutuksen Kiertokapulalle. Näiden kuntien osalta Kiertokapula hoitaa myös jätehuollon asiakaspalvelun.
Asiakaspalvelun yhteystiedot

Jätehuoltomääräysten mukaan jätteiden lajitteluvelvoite on kaikilla asuinkiinteistöillä sama biojätteitä lukuunottamatta. Keräystapa ja keräysastioiden paikka riippuu kiinteistön huoneistomäärästä.

Kuntakohtaisilta sivuilta löydät tietoa oman kuntasi jätehuollon järjestämisestä, jätehuoltoon liittymisestä, vastaanottopaikoista ja jätehuollon yhteyshenkilöistä. Tarkat määräykset löytyvät kunnan omista jätehuoltomääräyksistä. Määräykset ovat samat muissa kunnissa paitsi Nurmijärvellä.

Biojätteiden ja puutarhajätteiden kompostointi kiinteistöllä on sallittua ja suotavaa. Jätteiden polttaminen sen sijaan on kiellettyä. Kiinteistön lämmityksen yhteydessä saa polttaa muun kiinteän polttoaineen joukossa ainoastaan käsittelemätöntä, puhdasta puujätettä sekä vähäisessä määrin puhdasta ja kuivaa paperia, pahvia ja kartonkia.

Lajitteluvelvoitteet ja keräysastioiden tyhjennysvälit
Mitä jäteastiaan ei saa laittaa

Valitse oma kiinteistötyyppisi, niin saat lisätietoa jätehuollosta:
Vähintään 10 asuinhuoneiston kiinteistö
5-9 asuinhuoneiston kiinteistö
1-4 asuinhuoneiston kiinteistö
Omakotitalo tai kesämökki