1-4 asuinhuoneiston kiinteistöt

Kaikkien asuinkiinteistöjen on liityttävä kunnan järjestämään jätehuoltoon ja lajiteltava jätteensä. Jätteiden keräystapa ja keräysastioiden paikka riippuu kiinteistön huoneistomäärästä. Tarkat määräykset löytyvät kunnallisista jätehuoltomääräyksistä Jätelautakunta Kolmenkierron verkkosivuilta.

Tietoa mm. määräyksistä ja jätehuoltoon liittymisestä omassa kunnassasi

Kiinteistöllä on oltava sekajäteastia.

Muut jätteet

Keräyskelpoinen paperi, pakkauslasi, pakkausmuovi, pakkauskartonki ja pakkausmetalli kannattaa toimittaa Rinki-ekopisteisiin, joiden osoitteet löytyvät osoitteesta www.kierratys.info. Paperinkeräyksellä on myös omia keräyspisteitä ja paperinkeräysastian saa yleensä taaja-asutusalueella pelkällä astiavuokralla kiinteistölle.

Asukkaan tulee itse toimittaa huonekalut, kodinkoneromut ja muut isot jätteet jätteidenkäsittelyalueelle tai muihin vastaanottopaikkoihin. Voit myös tilata niille Kiertokapulalta maksullisen noutopalvelun. Kiertokapula ottaa vastaan suuria jäte-esineitä, sähkö- ja elektroniikkaromua, vaarallisia jätteitä sekä remontti- ja rakennusjätteitä jätteidenkäsittelyalueillaan Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Nurmijärvellä ja Valkeakoskella.

Huomioithan, että…

…jäteastian viereen tai jätekatokseen ei kannata jättää mitään, mitä et halua jätteenkuljettajan vievän pois. Jäteastia on tarkoitettu vain kodin päivittäisille jätteille.  Taloyhtiöissä lisäjätteistä tulee aina sopia isännöitsijän kanssa. Muista myös, että kiinteistön jätehuoltokustannukset katetaan yhteisestä kassasta yhtiövastikkeiden ja vuokran muodossa.