5-9 asuinhuoneiston kiinteistöt

Tämän kokoisissa kiinteistöissä taaja-asutusalueella tulee olla biojätteiden ja pakkauskartongin keräysastiat.

Tietoa mm. määräyksistä ja jätehuoltoon liittymisestä omassa kunnassasi

Biojätteen erilliskeräys

Kiertokapulan toimialueella taaja-asutusalueella kiinteistön on jätehuoltomääräysten mukaan järjestettävä biojätteen erilliskeräys, jos asuntoja on vähintään viisi. Kiinteistöissä, joissa biojäte kerätään erikseen, kerätään erilliseen astiaan kuivajätettä.

Muut jätteet

Bio- ja kuivajätteen lisäksi myös keräyskartongille, tulee olla omat keräysastiansa jätehuoltomääräysten mukaisesti. Keräyskelpoinen paperi, pakkauslasi, pakkausmuovi ja pakkausmetalli kannattaa toimittaa Rinki-ekopisteisiin, joiden osoitteet löytyvät osoitteesta www.kierratys.info. Paperinkeräyksellä on myös omia keräyspisteitä ja paperinkeräysastian saa yleensä taaja-asutusalueella pelkällä astiavuokralla kiinteistölle.

Asukkaan tulee itse toimittaa huonekalut, kodinkoneromut ja muut isot jätteet jätteidenkäsittelyalueelle tai muihin vastaanottopaikkoihin. Voit myös tilata niille Kiertokapulalta maksullisen noutopalvelun. Kiertokapula ottaa vastaan suuria jäte-esineitä, sähkö- ja elektroniikkaromua, vaarallisia jätteitä sekä remontti- ja rakennusjätteitä jätteidenkäsittelyalueillaan Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Nurmijärvellä ja Valkeakoskella.

Huomioithan, että…

…jätetilan jäteastiat on tarkoitettu vain kodin päivittäisille jätteille. Älä varastoi jätetilassa tavaroitasi, jotta et tuki muiden asukkaiden ja kuljettajan pääsyä jäteastioille ja jätetila pysyy siistinä. Lisäjätteistä tulee aina sopia isännöitsijän kanssa. Muista myös, että kiinteistön jätehuoltokustannukset katetaan yhteisestä kassasta yhtiövastikkeiden ja vuokran muodossa.