Omakotitalot ja kesämökit

Jätelaki edellyttää, että kaikkien kiinteistöjen on liityttävä alueella järjestettyyn jätehuoltoon. Tarkempia ohjeita jätehuollon järjestämiseksi on annettu kunkin kunnan jätehuoltomääräyksissä.

Tietoa mm. määräyksistä ja jätehuoltoon liittymisestä omassa kunnassasi

Astian hankinta ja jätehuoltoon liittyminen

Kukin kiinteistö vastaa itse jäteastian hankkimisesta ja liittymisestä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jätehuoltoon voi liittyä joko omalla, kiinteistökohtaisella jäteastialla, tai ns. kimppa-astialla eli kahden tai useamman kiinteistön yhteisellä jäteastialla. Mikäli jätteitä syntyy vähän, on kimppa-astia edullisin vaihtoehto.

Muutamassa kunnassa on myös mahdollista liittyä kunnan järjestämään aluekeräysjärjestelmään. Se on kuitenkin usein kallein vaihtoehto.

Mikäli kiinteistön käyttöön tulee pitkäaikaisia taukoja esim. lomien tai hoitolaitoksessa olon vuoksi, kiinteistön jätehuollon voi keskeyttää määräajaksi.

Biojätteet, haravointijätteet ja risut

Pienkiinteistöille suositellaan bio- ja puutarhajätteiden kompostointia. Kompostoinnin edistämiseksi Kiertokapula tarjoaa opastusta ja tilauksesta myös neuvontatilaisuuksia. Kompostorin valinnassa auttaa kompostorin valintaopas (pdf-tiedosto, koko 1,6 Mt).

Muut jätteet

Keräysmetalli, -lasi, -kartonki ja -paperi tulee toimittaa hyötyjätepisteisiin.

Asukkaan tulee itse toimittaa huonekalut, kodinkoneromut ja muut isot jätteet jätteidenkäsittelyalueelle tai muihin vastaanottopaikkoihin. Voit myös tilata niille Kiertokapulalta maksullisen noutopalvelun. Kiertokapula ottaa vastaan suuria jäte-esineitä, sähkö- ja elektroniikkaromua, vaarallisia jätteitä sekä remontti- ja rakennusjätteitä jätteidenkäsittelyalueillaan Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Nurmijärvellä ja Valkeakoskella.