Vähintään 10 asuinhuoneiston kiinteistöt

Kaikkien asuinkiinteistöjen on liityttävä kunnan järjestämään jätehuoltoon ja lajiteltava jätteensä. Jätteiden keräystapa ja keräysastioiden paikka riippuu kiinteistön huoneistomäärästä. Tarkat määräykset löytyvät kunkin kunnan omista jätehuoltomääräyksistä.

Tietoa mm. määräyksistä ja jätehuoltoon liittymisestä omassa kunnassasi

Biojätteen erilliskeräys

Kiertokapulan toimialueella taaja-asutusalueella kiinteistön on jätehuoltomääräysten mukaan järjestettävä biojätteen erilliskeräys, jos asuntoja on vähintään viisi. Kiinteistöissä, joissa biojäte kerätään erikseen, kerätään erilliseen astiaan kuivajätettä.

Muut jätteet

Bio- ja kuivajätteen lisäksi myös keräyskartongille, pienmetallille ja keräyslasille tulee vähintään kymmenen huoneiston kiinteistöllä olla omat keräysastiansa jätehuoltomääräysten mukaisesti. Nurmijärvellä pienmetallille ja lasipakkauksille keräysvelvoite koskee vähintään 20 asunnon kiinteistöjä. Myöskään keräyskelpoista paperia ei saa laittaa kuivajätteeseen.

Asukkaan tulee itse toimittaa huonekalut, kodinkoneromut ja muut isot jätteet jätteidenkäsittelyalueelle tai muihin vastaanottopaikkoihin. Voit myös tilata niille Kiertokapulalta maksullisen noutopalvelun. Kiertokapula ottaa vastaan suuria jäte-esineitä, sähkö- ja elektroniikkaromua, vaarallisia jätteitä sekä remontti- ja rakennusjätteitä jätteidenkäsittelyalueillaan Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Nurmijärvellä ja Valkeakoskella.

Huomioithan, että…

…jätetilan jäteastiat on tarkoitettu vain kodin päivittäisille jätteille. Älä varastoi jätetilassa tavaroitasi, jotta et tuki muiden asukkaiden ja kuljettajan pääsyä jäteastioille ja jätetila pysyy siistinä. Lisäjätteistä tulee aina sopia isännöitsijän kanssa. Muista myös, että kiinteistön jätehuoltokustannukset katetaan yhteisestä kassasta yhtiövastikkeiden ja vuokran muodossa.