Yhteiset jäteastiat ”kimpat”

Yhteisen jäteastian hankkiminen eli jätekimpan perustaminen lähikiinteistöjen kesken voi olla hyvä ja edullinen ratkaisu järjestää kiinteistön jätehuolto. Yhteiset jäteastiat tuovat muun tarkan jätteiden lajittelun ohella usein säästöjä kiinteistön jätekustannuksiin.

Kimppajäteastia soveltuu usein esim. vapaa-ajan kiinteistölle, jolla jätteen syntyminen voi olla vähäistä, epäsäännöllistä tai kiinteistö sijaitsee vaikeakulkuisessa paikassa. Vapaa-ajan kiinteistöt voivat käyttää samaa jäteastiaa myös yhdessä vakituisten asuinkiinteistöjen kanssa.

Ilmoitus jätekimpan perustamisesta

Yhteisestä jäteastiasta tulee tehdä ilmoitus. Niissä kunnissa, joissa Kiertokapula järjestää jätteenkuljetuksen (muut alueen kunnat paitsi Janakkala ja Nurmijärvi) ilmoitus tehdään Kiertokapulan asiakaspalveluun. Janakkalassa ja Nurmijärvellä asia ilmoitetaan jätehuoltoviranomaiselle (Kolmenkierto) ja tyhjennyksistä ja laskutuksesta sovitaan paikallisen jätteenkuljettajan kanssa.

Ilmoituksessa selvitetään jätekimppaan osallistujat ja osallistumisprosentit. Tyhjennyksen aiheuttama kustannus jaetaan (Kiertokapulan hoitamana) käyttöosuusprosenttien mukaan, ja Kiertokapula lähettää jokaiselle osakkaalle astian käytöstä oman laskun.

Kokemus on osoittanut, että yhteinen jäteastia voi kohottaa yhteisöllisyyttä. Roskia viedessä tulee tavattua naapureita, ja onpa jätekatoksiakin nikkaroitu yhteisvoimin.

Naapuruston biokimppa on järkiratkaisu

Kerros- ja rivitaloasunnoissa on yleensä biojäteastia taloyhtiön puolesta, mutta omakotiasujat joutuvat järjestelemään biojätteiden lajittelun itse. Monella on kompostori pihan perällä, mutta talvella sen käyttö ja sinne kulku saattavat vaikeutua. Naapureiden kanssa yhteinen biojäteastia onkin usein järkivaihtoehto.

Usein omakotitaloasuja haluaisi lajitella biojätteet erilleen sekajätteistä, mutta ei syystä tai toisesta halua hankkia kompostoria. Jätettä ei kuitenkaan välttämättä synny yhdeltä perheeltä niin paljoa, että oman biojäteastian hankkiminenkaan olisi kannattavaa. Naapureilta voikin tiedustella, löytyisikö intoa hankkia yhteinen astia biojätteille. Tämä on myös taloudellisesti kannattavaa, kun kulut jaetaan usean talouden kesken.

Kun kiinteistöllä on erillinen biojäteastia, voidaan myös mukana olevien kiinteistöjen kuivajäteastian tyhjennyksissä saada säästöä, kun tyhjennyskertoja voidaan harventaa.

Miten biokimppa perustetaan?

Yhteisen biojäteastian voi perustaa missä tahansa toimialueemme kunnista. Käytännössä kimppa-astian voi perustaa taaja-asutusalueelle tai reitin varrelle paikkaan, jossa kulkee biojätettä kerääviä autoja muutenkin. Biojätettä kerätään 240 tai 140 litran pyörälliseen jäteastiaan. Jäteastia tyhjennetään kesäaikaan kerran viikossa, talviaikana tyhjennysvälin voi pidentää kahteen viikkoon.

Muistathan pakata oikein

Hygieniasyistä biojäte on pakattava ennen keräysastiaan laittamista. Biojätteen pakkaamiseen voi käyttää tavallisia muovipusseja, sanomalehteä, sokeri- ja jauhopusseja, muropakkauksia ym. Ethän käytä biohajoavia muovipusseja.

Ympäristön parhaaksi

Ruokajätteen erilleen kerääminen on myös ekoteko. Kaikki kerätty biojäte päätyy Kiertokapulan toimialueella hyötykäyttöön: siitä valmistetaan bioetanolia biopolttoaineen komponentiksi.