Säästöjä biojätteen lajittelulla

Pienkiinteistöjen on mahdollista säästää jätehuoltokustannuksissa perustamalla toisiaan lähellä sijaitsevien kiinteistöjen yhteinen kimppa-astia, jonka kustannukset jaetaan käyttäjien kesken. Jäteastioiden tyhjennyshinnoissa on kuntakohtaisia eroja.

Paljonko biojätteen kerääminen erilliseen astiaan maksaa?

Kun biojätteet lajitellaan pois sekajätteen joukosta, voidaan jäteastian tyhjennysväliä pidentää. Sekajäteastia muuttuu biojätteen lajittelun myötä ns. kuivajäteastiaksi, jolloin sen pisin mahdollinen tyhjennysväli ilman erillistä hakemusta on jopa kahdeksan viikkoa ympäri vuoden. Hakemuksella tyhjennysväliä voidaan pidentää helposti jopa 12 viikkoon.

 

1. Esimerkki: Viiden kiinteistön yhteinen biojäteastia Hyvinkäällä

Jos biojätettä ei lajitella

Jokaisella kiinteistöllä on oma sekajäteastia (240 l), joka tyhjennetään kahden viikon välein.

Vuosikustannus: oma sekajäteastia 128,44 €/talous.

Biojäte lajitellaan

Viiden kiinteistön yhteinen biojäteastia (240 l), joka tyhjennetään keskimäärin 40 kertaa vuodessa (tyhjennys viikoittain kesäaikaan ja kahden viikon välein talviaikaan).
Tyhjennyshinta astialle on 6,20 €/kerta, jolloin biojäteastian vuosikustannus on 49,60 €/talous.

Jokaisella kiinteistöllä on myös oma kuivajäteastia (240 l), jonka tyhjennysväli on biojätteen lajittelun myötä mahdollista pidentää 8 viikkoon. Kuivajäteastian vuosikustannus (6 tyhjennystä) on tällöin
29,64 €/talous.

Vuosikustannus: yhteinen biojäteastia ja oma kuivajäteastia 79,24 €/talous.

Säästöä

Lajittelemalla biojätteet kimppa-astiaan säästöä syntyy 49,20 €/talous/vuosi, joka on vuositasolla 38 % jätehuoltokustannuksista.

 

2. Esimerkki: Viiden kiinteistön yhteinen biojäteastia Valkeakoskella

Jos biojätettä ei lajitella

Jokaisella kiinteistöllä on oma sekajäteastia (240 l), joka tyhjennetään kahden viikon välein.

Vuosikustannus: oma sekajäteastia 157,30 €/talous.

Biojäte lajitellaan

Viiden kiinteistön yhteinen biojäteastia (240 l), joka tyhjennetään keskimäärin 40 kertaa vuodessa (tyhjennys viikoittain kesäaikaan ja kahden viikon välein talviaikaan).
Tyhjennyshinta on 6,05 €/kerta, jolloin vuosikustannus on 48,40 €/talous.

Jokaisella kiinteistöllä on myös oma kuivajäteastia (240 l), jonka tyhjennysväli on biojätteen lajittelun myötä mahdollista pidentää 8 viikkoon. Kuivajäteastian vuosikustannus (6 tyhjennystä) on tällöin 36,30 €/talous.

Vuosikustannus: yhteinen biojäteastia ja oma kuivajäteastia 84,70 €/talous.

Säästöä

Lajittelemalla biojätteet kimppa-astiaan säästöä syntyy 72,60 €/talous/vuosi, joka on vuositasolla 46 % jätehuoltokustannuksista.