Jätemäärän vähentäminen

Me kaikki kulutamme monenlaisia hyödykkeitä ja samalla tuotamme jätettä. Jätteen määrä kasvaa vuosi vuodelta. Ehkäisemällä jätteen syntymistä vuosittaiset jätemäärät ja samalla jätteistä aiheutuvat haitat ja kustannukset on mahdollista saada pienenemään.

Jätemäärän vähentämisen, lajittelun ja kierrätyksen avulla säästetään energiaa, luonnonvaroja ja jätehuoltokustannuksia.

Voimme ehkäistä jätteen syntyä muuttamalla toimintaamme siihen suuntaan, että tuotamme jätettä vähemmän. Kun jätettä syntyy vähemmän, vähenevät samalla jätteen aiheuttamat haitat. Vaikka lajittelua ja kierrättämistä ei pidä unohtaa, kierrättäminen ei ole jätteen synnyn ehkäisemistä, koska kierrätykseen päätyvä jäte on jo syntynyt.

Jätelain mukaan kaikessa toiminnassa pitäisi pyrkiä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätteiden syntyyn ja ihmisten toimintatapoihin voidaan yrittää vaikuttaa monella tavalla. Lopulta kuitenkin jokainen meistä voi muuttaa vain omia tapojaan ja vähentää vain itse tuottamansa jätteen määrää. Me kaikki olemme vastuussa omista valinnoistamme.

Vinkkejä jätemäärän vähentämiseen ja ekologiseen kuluttamiseen

Vältä

  • turhaa kulutusta
  • luonnonvarojen tuhlausta
  • lyhytikäistä ja kertakäyttöistä
  • kierrätykseen sopimatonta
  • ylipakattuja tuotteita
  • vaarallisia jätteitä.

Suosi

  • palveluja ja jätteetöntä tekniikkaa
  • kestävää ja korjattavaa
  • yhteiskäyttöä ja lainaamista
  • uudelleenkäytettäviä tuotteita.

Tutustu Viisas kuluttaa vähemmän -oppaaseen