Kompostointi

Biojätteiden kompostointi on melko vaivaton, ympäristöystävällinen ja edullinen tapa käsitellä ja hyödyntää biojätteet. Kompostimullalla korvataan turvetta ja vähennetään lannoitustarvetta, biojätteellä ei täytetä jäteastiaa ja jätteiden kuljettamistarve vähenee. Jäteastian tyhjennysvälin voi myös saada harvemmaksi, jolloin jätehuoltokustannuksissa syntyy säästöjä.

Luonnon kiertokulussa kaikki eloperäinen aines hajoaa kuoltuaan. Kompostoinnilla orgaanisen aineksen hajoamista voidaan nopeuttaa. Kun komposti toimii oikein, jäte ei mätäne, vaan lahoaa eli maatuu tai kompostoituu. Kompostissa jätteitä hajottaville pieneliöille (mm. bakteereille, lieroille ja sienille) luodaan hyvät toimintaolosuhteet. Perusvaatimuksina ovat oikea ravinnesuhde, hapen ja kosteuden riittävä saanti sekä oikea lämpötila. Kun perusasiat ovat kunnossa, kompostoituminen etenee, ja uutta kompostia syntyy jopa muutamassa kuukaudessa. Pieneliöiden työn tuloksena jätteistä vapautuu vesihöyryä, hiilidioksidia, ravinteita ja lämpöenergiaa. Samalla muodostuu maan viljavuudelle tärkeää humusta. Korkeissa lämpötiloissa hajoaminen on nopeaa ja matalissa lämpötiloissa päinvastoin hitaampaa.Biolan Puutarhakompostori

Paikan valinta

  • Keittiöjätekompostin täytyy sijaita vähintään 5 m päässä naapurin rajasta ja vähintään 15 m päässä lähimmästä talousvesikaivosta tai vesialueesta. Puutarhajätettä saa kompostoida metrin päässä naapurin rajasta.
  • Paras paikka on tuulensuojainen ja varjoisa, ei kuitenkaan pimeä ja kylmä. Muista paikanvalinnassa myös talviset olosuhteet ja ota tarvittaessa huomioon naapurit!

Määräyksiä kompostoinnista

  • Keittiöbiojätteen kompostointiin tarvitset haittaeläimiltä suojatun kompostisäiliön. Sen pitää olla lämpöeristetty, jos kompostointi on ympärivuotista.
  • Puutarhajätettä voi kompostoida siistissä, hoidetussa avokompostissa, esimerkiksi kehikossa.
  • Käymäläjäte kompostoidaan vastaavasti kuin keittiöjäte.
  • Komposti on sijoitettava ja hoidettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Ohjeet elintarvikejätteen kotikompostointiin

Ohjeet puutarhajätteen kotikompostointiin

Kompostorin valinnassa auttaa kompostorin valintaopas ja kompostoinnista yleensä tietoa löytyy kompostointioppaasta. Uusimmat versiot niistä löydät Oppaat ja muu materiaali -sivuiltamme.