Mitä jäteastiaan ei saa laittaa

Jäteastiaan kuulumattomat jätteet voivat aiheuttaa vakavaa vaaraa jätteen kuljettajalle ja jatkokäsittelijälle tai haittaa jätteiden jatkokäsittelylle. Jätteiden oikeaoppinen lajittelu ennen jäteastiaan laittamista on siis ehdottoman tärkeää.

Seuraavat jätteet on kiinteistön haltijan kuljetettava joko omatoimisesti tai kuljetusyrityksen kanssa tehtävällä sopimuksella niille tarkoitettuihin vastaanotto- tai käsittelypaikkoihin. Lisäohjeita löydät jätteen nimellä etusivun Lajittelun ABC -hausta.

 • Palon tai räjähdyksen aiheuttamat jätteet, kuten kuuma tuhka tai ilotulitteet. Tuhka ja noki voidaan laittaa keräysastiaan vain kylmänä ja pölyämättömäksi pakattuna.  Raketit voidaan kastella vaarattomiksi liottamalla niitä 1 vrk:n ajan, jonka jälkeen ne ovat sekajätettä
 • Vaaralliset jätteet
 • Nestemäiset jätteet tai lietteet
 • Käymäläjäte ja muut erityisjätteet
 • Moottoriajoneuvon renkaat
 • Sähkö- ja elektroniikkaromu
 • Erilliskerättävä hyötyjäte (metallipakkaukset ja -romu, lasipakkaukset, kartonkipakkaukset, paperi, muovipakkaukset), mikäli kiinteistöllä ei ole näille omia keräysastioita. Sinua lähimmän hyötyjätepisteen löydät kierrätys.info-palvelun karttahausta tai Rinki Oy:n ekopiste-hausta
 • Merkittävät määrät polttokelvotonta muovia, kipsilevyä tms. ainesta
 • Esineet tai aineet, jotka saattavat vaikeuttaa kuormaamista ja purkamista (esim. hiekoitushiekka)
 • Esineet tai aineet, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa tms. takia saattavat vahingoittaa jätteen tuojaa, keräysvälineen käsittelijää tai käsittelypaikan työntekijöitä tai jäteastiaa, jäteautoa tai käsittelylaitteita (esim. huonekalut, peilit yms)

Käsin siirrettävää keräysvälinettä ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, keräysvälineen rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuden vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin.

Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa laittaa jätettä enintään:

 • alle 120 litran astiat: 20 kg
 • 120-240 litran astiat: 40 kg
 • 241-660 litran astiat: 60 kg

Koneellisesti tyhjennettävät astiat (molokit, etukuormauskontit jne.) saavat painaa täytenä enintään 100 kg/kuutio.

Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi panna jäteastiaan, se voidaan sijoittaa tilapäisesti jätteelle
varatun keräyspaikan välittömään läheisyyteen. Tämä koskee ainoastaan kiinteistöittäisessä
jätteenkuljetuksessa kuljetettavia jätteitä. Jäte on merkittävä poisvietäväksi. Jäte tulee pakata siten,
että jäteauton kuljettaja saa kuormattua sen turvallisesti. Jätepakkaus saa painaa korkeintaan 15 kg.
Jätteen on tässäkin tapauksessa sovelluttava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta kuljetettavaksi
kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Kiinteistön jätteille tarkoitetun vastaanottopaikan tai jäteastioiden läheisyyteen ei saa sijoittaa mitään
sellaista, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä.

Jätteet tulee jäteastian likaantumisen välttämiseksi pakata ennen niiden sijoittamista jäteastiaan.
Biojäteastiassa ei saa käyttää biohajoavaa pussia. Biojäte on pakattava muovipussiin tai paperiin ennen
sen sijoittamista biojäteastiaan.

Hankalille ja suurille jäteastiaan soveltumattomille jätteille, kuten huonekaluille ja suurille kodinkoneille on mahdollisuus tilata kiinteistölle myös noutopalvelu. Se tulee avuksi, kun mietit kuljetusta jätteidenkäsittelyalueelle. Tutustu noutopalveluun.

Remontin tai rakentamisen yhteydessä kannattaa avuksi tilata suurempi vuokralava. Tutustu vuokralavapalveluun.