Mitä jäteastiaan ei saa laittaa

Jäteastiaan kuulumattomat jätteet voivat aiheuttaa vakavaa vaaraa jätteen kuljettajalle ja jatkokäsittelijälle tai haittaa jätteiden jatkokäsittelylle. Jätteiden oikeaoppinen lajittelu ennen jäteastiaan laittamista on siis ehdottoman tärkeää.

Seuraavat jätteet on kiinteistön haltijan kuljetettava joko omatoimisesti tai kuljetusyrityksen kanssa tehtävällä sopimuksella niille tarkoitettuihin vastaanotto- tai käsittelypaikkoihin. Lisäohjeita löydät jätteen nimellä etusivun Lajittelun ABC -hausta.

  • Palon tai räjähdyksen aiheuttamat jätteet, kuten kuuma tuhka tai ilotulitteet. Tuhka ja noki voidaan laittaa keräysastiaan vain kylmänä ja pölyämättömäksi pakattuna.  Raketit voidaan kastella vaarattomiksi liottamalla niitä 1 vrk:n ajan, jonka jälkeen ne ovat sekajätettä.
  • Vaaralliset jätteet
  • Nestemäiset jätteet tai lietteet
  • Käymäläjäte ja muut erityisjätteet
  • Moottoriajoneuvon renkaat
  • Sähkö- ja elektroniikkaromu
  • Erilliskerättävä hyötyjäte (metallipakkaukset ja -romu, lasipakkaukset, kartonkipakkaukset, paperi, muovipakkaukset), mikäli kiinteistöllä ei ole näille omia keräysastioita. Sinua lähimmän hyötyjätepisteen löydät kierrätys.info-palvelun karttahausta tai Rinki Oy:n ekopiste-hausta.
  • Merkittävät määrät polttokelvotonta muovia tms. ainesta (kipsilevyt)
  • Esineet tai aineet, jotka saattavat vaikeuttaa kuormaamista ja purkamista (esim. hiekoitushiekka)
  • Esineet tai aineet, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa tms. takia saattavat vahingoittaa jätteen tuojaa, keräysvälineen käsittelijää tai käsittelypaikan työntekijöitä tai keräysvälinettä, jäteautoa tai käsittelylaitteita.

Käsin siirrettävää keräysvälinettä ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, keräysvälineen rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuden vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin.

Käsin siirrettäväksi tarkoitetut jätesäkit saavat painaa enintään 15 kg, sekä muut käsin siirrettävät keräysvälineet enintään 60 kg. Muut jäteastiat saavat painaa täytenä enintään 100 kg/kuutio.

Hankalille ja suurille jäteastiaan soveltumattomille jätteille on mahdollisuus tilata kiinteistölle myös noutopalvelu. Se tulee avuksi, kun mietit kuljetusta jätteidenkäsittelyalueelle. Tutustu noutopalveluun.
Remontin tai rakentamisen yhteydessä kannattaa avuksi tilata suurempi vuokralava. Tutustu vuokralavapalveluun.