Materiaalit kouluille ja oppilaitoksille

Pelejä ja leikkejä peruskouluikäisille (suluissa kohderyhmä)

Opetusmateriaalit

Diasarjat kouluille

Kestävän kehityksen opetuspaketit:

Jätehuoltoa opettajille – jätehuollon järjestäminen kouluilla

Jäteselviytyjät -materiaalit – Vuosien 2012-2018 kilpailumateriaalit

Eko-Elmeri -oppikokonaisuus  on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen laatima, peruskoulun ala-asteen jäteneuvontaan tarkoitettu oppimateriaali, joka löytyy heidän nettisivuiltaan.

Maailma 2030 –  Aineisto sopii käytettäväksi useiden eri aineiden oppitunneilla ala-asteella, yläasteella ja lukiossa, kun aiheena on muun muassa tulevaisuus, kestävä kehitys tai aktiivinen kansalaisuus.