Oppaat kotitalouksille

Tietoa lajittelusta ja jätehuollosta:

  • Lajitteluopas kodin jätteille (sähköinen julkaisu) – kodin jätteiden lajitteluohjeet sekä jätteiden erilliskeräysvelvoitteet
  • Hinnasto 1.4.2020 alkaen (pdf) jätteidenkäsittelyalueilla asioiville. Hinnaston tiedosta poiketen hevosen lantaa otetaan vastaan tällä hetkellä vain Hyvinkään Kapulan jätteidenkäsittelyalueella.
  • Asiointiopas 1.4.2020 alkaen (pdf) – ohje jätejakeiden lajitteluun sekä toimimiseen Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla
  • Biojäteopas (pdf) – tietoa erilliskerätystä biojätteestä
  • Nurmijärven biojäteopas (pdf) – tietoa erilliskerätystä biojätteestä
  • Vaaralliset jätteet (sähköinen julkaisu) – tietoa vaarallisista jätteistä
  • Rakennusjäteopas (pdf) – tietoa remontoinnissa ja rakentamisessa syntyvien jätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä
  • Kuivakäymäläopas (pdf) – ohjeita kuivakäymälän valintaan ja käyttöön
  • Kiinteistösi jätehuolto -esite (pdf) – tietoa Kiertokapulan järjestämästä jätehuollosta (Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Järvenpää, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski)
  • Tee-se-itse jätehuoltosuunnitelma (sähköinen julkaisu) – lyhyt verkko-opas kiinteistön jätehuoltosuunnitelman laatimisen avuksi

Tietoa kompostoinnista:

Kesämökillä ja puutarhassa:

Vinkkejä ekologisuuteen:

 

Voit myös tilata materiaalejamme postitse Asiakasnetin kautta.