Valitse sivu

Ajoneuvon renkaat

Puhelinvaihde

075 753 0000 (pvm/mpm)


Kiinteistön jätehuolto

075 753 0010

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta

075 753 0011

neuvonta@kiertokapula.fi

Palaute tai ympäristöhavainto

Muut yhteystiedot

Lajittelu

Rengasjätteenä voidaan vastaanottaa moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat. Ajoneuvojen renkaita ei saa laittaa kiinteistön kuiva-ja sekajäteastiaan.

Moottoriajoneuvojen renkaat ovat tuottajanvastuun alaista jätettä. Tuottajanvastuu tarkoittaa, että tuottajalla on velvollisuus järjestää markkinoille toimittamansa, sittemmin käytöstä poistetun tuotteen ja siitä syntyvän jätteen uudelleenkäyttö, hyödyntäminen ja muu jätehuolto sekä vastata siitä aiheutuvista kustannuksista.

Lisätietoa

Ajoneuvojen (esim. auto tai moottoripyörä) renkaita koskee tuottajavastuu, jonka mukaan tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla on jätelain mukaan velvollisuus järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan. Suomessa renkaiden hyväksyttynä tuottajayhteisönä toimii Suomen Rengaskierrätys Oy.

Tuottajavastuun puitteissa vanteettomat renkaat voi palauttaa veloituksetta kaikkiin virallisiin vastaanottopisteisiin, esimerkiksi Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueille.