Ei vastaanottoa

Osa jätteistä on sellaisia, joita Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueille ei voida ottaa vastaan, vaan niiden keräyksestä ja hävityksestä vastaavat muut tahot. Tällaisia jätteitä ovat mm.:

  • Räjähdysaineet (poliisille)
  • Ammukset (poliisille)
  • Ilotulitteet (myyjälle tai 1 vrk:n liotuksen jälkeen sekajätteeseen)
  • Nestekaasupullot (Woikoski, Aga, Neste, Fortum, varmista vastaanotto)
  • Öljysäiliöt, joissa pikipinnoite (romuliikkeet, varmista vastaanotto)
  • Sako- ja umpikaivolietteet (kunnalliset jätevesipuhdistamot, varmista vastaanotto)
  • Hiekanerotuskaivojen lietteet (Fortum, Loimi-Hämeen Jätehuolto, varmista vastaanotto)
  • Rasvanerotuskaivojen lietteet (Fortum, Envor, varmista vastaanotto)
  • Irralliset laukeamattomat autojen airbagit (tiedustele hävittämisestä autoliikkeistä/-korjaamoista)
  • Radioaktiiviset aineet (lisätietoja säteilyturvakeskuksesta)