Ei vastaanottoa

Osa jätteistä on sellaisia, joita Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueille ei voida ottaa vastaan, vaan niiden keräyksestä ja hävityksestä vastaavat muut tahot.

Jätteitä, joita Kiertokapula ei ota vastaan:

 • Räjähdysaineet (poliisille)
 • Ammukset (poliisille)
 • Ilotulitteet (myyjälle tai 1 vrk:n liotuksen jälkeen sekajätteeseen)
 • Nestekaasupullot (Woikoski, Aga, Neste, Fortum, varmista vastaanotto)
 • Öljysäiliöt, joissa pikipinnoite (romuliikkeet, varmista vastaanotto)
 • Sako- ja umpikaivolietteet (kunnalliset jätevesipuhdistamot, varmista vastaanotto)
 • Hiekanerotuskaivojen lietteet (Fortum, Loimi-Hämeen Jätehuolto, varmista vastaanotto)
 • Käymäläjäte (kompostointi)
 • Rasvanerotuskaivojen lietteet (Fortum, Envor, varmista vastaanotto)
 • Irralliset laukeamattomat autojen airbagit (tiedustele hävittämisestä autoliikkeistä/-korjaamoista)
 • Radioaktiiviset aineet (lisätietoja säteilyturvakeskuksesta)