Haravointijäte

Haravointijätettä otetaan vastaan kaikilla jätteidenkäsittelyalueillamme hinnaston mukaisesti.

Haravointijätteellä tarkoitetaan esimerkiksi:

  • maatuvaa haravointi- ja puutarhajätettä
  • poistettua nurmikkoa
  • ruohonleikkuujätettä
  • ruohovartisia kasveja.

Lisäksi haravointijätteenä voidaan ottaa vastaan haketettu risujäte sekä kantojen jyrsintäjäte. Myös omenat voidaan ottaa vastaan haravointijätteenä (vastaanotto haravointijäte kasaan Kapulassa ja Lumikorvessa, muilla alueilla omalle lavalleen haravointijätekasan vieressä. Lisäksi hevosen lantaa otetaan vastaan Kapulan jätteidenkäsittelyalueille kompostointiin. Hevosen lannalle löytyy hinnastosta oma hinta.

Haravointijäte kompostoidaan isoissa aumoissa, joita käännellään säännöllisesti prosessin aikana. Kompostoitu jäte hyödynnetään loppusijoitusalueen pintarakenteissa sekä multana.

Haravointijätteen vieminen toisen maalle on jätelain mukaan kielletty. Kielto koskee myös kunnan tai kaupungin omistamia maita sekä muita yleisiä maa-alueita. Haravointijätteitä ei saa polttaa taajama-alueella. Pieniä määriä haravointijätettä voi laittaa kiinteistön seka- tai kuivajäteastiaan.

Edullisinta haravointijätteen käsittely on omalla pihalla. Haravointijätteen kompostointi onnistuu esimerkiksi kehikossa tai puutarhajätteelle tarkoitetussa kompostorissa. Lue lisää kompostoinnista.