Haravointijäte

Haravointijätettä otetaan vastaan kaikilla jätteidenkäsittelyalueillamme hinnaston mukaisesti.

Haravointijätteellä tarkoitetaan esimerkiksi maatuvaa haravointi- ja puutarhajätettä, poistettua nurmikkoa sekä ruohonleikkuujätettä. Haravointijätteen vieminen toisen maalle on jätelain mukaan kielletty. Kielto koskee myös kunnan tai kaupungin omistamia maita sekä muita yleisiä maa-alueita. Haravointijätteitä ei saa polttaa taajama-alueella. Pieniä määriä haravointijätettä voi laittaa kiinteistön seka- tai kuivajäteastiaan.

Kiertokapula ottaa haravointijätteitä vastaan jätteidenkäsittelyalueilleen ympäri vuoden hinnaston mukaiseen hintaan. Lisäksi hevosen lantaa otetaan vastaan Kapulan jätteidenkäsittelyalueille kompostointiin. Hevosen lannalle löytyy hinnastosta oma hinta. Haravointijäte kompostoidaan isoissa aumoissa, joita käännellään säännöllisesti prosessin aikana. Kompostoitu jäte hyödynnetään loppusijoitusalueen pintarakenteissa sekä multana.

Osa kunnista järjestää haravointi- ja puutarhajätteelle myös omia keräyksiä. Lue lisää niistä Jätehuolto eri kunnissa -sivulta.

Edullisinta haravointijätteen käsittely on omalla pihalla. Haravointijätteen kompostointi onnistuu esimerkiksi kehikossa tai puutarhajätteelle tarkoitetussa kompostorissa. Lue lisää kompostoinnista.