Haravointijäte

Haravointijätteen vieminen toisen maalle on jätelain mukaan kielletty. Kielto koskee myös kunnan tai kaupungin omistamia maita sekä muita yleisiä maa-alueita.

Vinkkejä haravointijätteen käsittelyyn

  • Edullisinta on jätteiden käsittely omalla pihalla, ja haketus sekä kompostointi ovat hyviä ekotekoja.
  • Lajittele jo kotona haravointijätteet ja risut niin, että sinun on helppo purkaa ne erilleen jätteidenkäsittelyalueella. Erikseen lajiteltuna niiden hinta on tuojalle edullisempi.
  • Oman kunnan jätehuoltomääräykset luovat pohjan puutarhajätteiden käsittelyyn, ja moni kunta ohjeistaakin asukkaitaan esimerkiksi kotisivuillaan. Jotkin kunnat tarjoavat myös omia puutarhajätteen vastaanottopaikkojaan: jos tällainen on, se on mainittu Kiertokapulan sivuilla Jätehuolto eri kunnissa.
  • Ainakin taajama-alueilla puutarhajätteen polttaminen on pääsääntöisesti kielletty.
  • Haravointijätteitä ei saa laittaa biojäteastiaan.
  • Haravointijätteitä ja risuja saa laittaa seka- tai kuivajäteastiaan.
  • Älä myöskään kippaa lehtiä ja risuja metsään – näin menetellessäsi saatat tietämättäsi levittää luontoon puutarhojen vieraslajeja, jotka ovat uhka alkuperäislajeille.

Kiertokapula ottaa risuja ja haravointijätteitä erilleen lajiteltuina vastaan jätteidenkäsittelyalueilleen ympäri vuoden hinnaston mukaiseen hintaan. Haravointijäte kompostoidaan isoissa aumoissa, joita käännellään säännöllisesti prosessin aikana. Kompostoitu jäte hyödynnetään loppusijoitusalueen pintarakenteissa sekä multana.

Hevosen lantaa otetaan vastaan ainoastaan Kapulan ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueille kompostointiin. Hevosen lannalle löytyy hinnastosta oma hinta.