Kestopuu

Kyllästettyä puuta eli kestopuuta otetaan vastaan kaikilla jätteidenkäsittelyalueillamme.

Kestopuun vastaanotto on maksutonta kotitalouksista. Yrityksiltä ja julkiselta taholta kestopuuta otetaan vastaan hinnaston mukaisin hinnoin. Kyllästetty puu on kyllästysaineilla käsiteltyä puuta, ja se luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi.

Kestopuu saa sisältää ainostaan pieniä metallikiinnikkeitä kuten nauloja, ruuveja ja saranoita. Se ei saa sisältää isoja metalliosia kuten suuria pultteja tai vaijereita. Kestopuupylväissä ei saa olla kiinni tikkaverkkoa, orsia tai emaleita. Kestopuu ei saa sisältää myöskään maa-ainesta eikä siinä saa olla kiinni muovia, betonia, kangasta, eristeitä, bitumeja tai alumiinia.

Kestopuuta ovat esimerkiksi

  • terassilaatat
  • pihakalusteet
  • laiturit
  • sähköpylväät
  • aitatolpat
  • ratapölkyt.

Kyllästetty puu haketetaan ja hyödynnetään energiana sitä varten tarkoitetuissa polttolaitoksissa.