Risujäte

Kiertokapula ottaa vastaan risuja ja puutarhajätettä erilleen lajiteltuna ympäri vuoden.

Vinkkejä risujätteiden hävittämiseen

  • Edullisinta on jätteiden käsittely omalla pihalla. Risut ja oksat kannattaa hakettaa ja käyttää katteena pensaiden ja istutusten juurilla. Hake toimii myös kompostorin seosaineena.
  • Lajittele jo kotona risut ja haravointijätteet niin, että sinun on helppo purkaa ne erilleen jätteidenkäsittelyalueella. Erikseen lajiteltuna niiden hinta on tuojalle edullisempi.
  • Oman kunnan jätehuoltomääräykset luovat pohjan puutarhajätteiden käsittelyyn, ja moni kunta ohjeistaakin asukkaitaan esimerkiksi kotisivuillaan. Jotkin kunnat tarjoavat myös omia puutarhajätteen vastaanottopaikkojaan: jos tällainen on, se on mainittu Kiertokapulan sivuilla Jätehuolto eri kunnissa.
  • Ainakin taajama-alueilla puutarhajätteiden polttaminen on pääsääntöisesti kielletty.
  • Puutarhajätteitä ei saa laittaa biojäteastiaan (mutta seka- tai kuivajäteastiaan niitä voi laittaa).
  • Älä myöskään kippaa risuja metsään – näin menetellessäsi saatat tietämättäsi levittää luontoon puutarhojen vieraslajeja, jotka ovat uhka alkuperäislajeille.

Kiertokapula ottaa risuja ja puutarhajätteitä erilleen lajiteltuina vastaan jätteidenkäsittelyalueilleen ympäri vuoden hinnaston mukaiseen hintaan.

Risut välivarastoidaan, haketetaan ja kuljetetaan polttolaitoksiin hyödynnettäväksi energiana.

Risujen ja haravointijätteen vieminen toisen maalle on jätelain mukaan kielletty. Kielto koskee myös kunnan tai kaupungin omistamia maita sekä muita yleisiä maa-alueita.