Sekajäte

Sekajätettä kerätään kiinteistöiltä, joilla biojätettä ei tarvitse määräysten mukaan lajitella erikseen ja joilla sitä ei kompostoida. Sekajätteenä kuiva- ja biojätteet kerätään samaan pussiin.

Kyllä:Ohjeita lajitteluun-sekajäte

Ei:

  • Hyötyjätteet –> hyötyjätteiden keräyspaikkoihin
  • Sähkö- ja elektroniikkalaitteet –> sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottopaikka
  • Vaaralliset jätteet –> vaarallisen jätteen vastaanottopaikka
  • Rakennusjätteet –> jätteidenkäsittelyalue
  • Suurikokoiset jätteet, kuten huonekalut -> sekalaisena jätteenä jätteidenkäsittelyalueelle

Sekajäte lajitellaan kotona ylläolevan ohjeen mukaan ja viedään omaan tai taloyhtiön jäteastiaan. Suuremmat sekajäte-erät, huonekalut ja rakennusjätteet toimitetaan jätteidenkäsittelyalueelle. Sekajäteastian sisältö toimitetaan sellaisenaan energiahyötykäyttöön Fortumille Riihimäelle. Jätevoimalassa kuiva- ja sekajäte poltetaan ja saatavasta energiasta tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä.