Sekajäte

Sekajäte voidaan hyödyntää energiana, eli siitä saadaan sähköä ja lämpöä. Erilaiset hyötyjätteet tulee lajittella erilleen sekajätteestä, jotta ne voidaan paremmin hyödyntää materiaalina.

Sekajätettä kerätään kiinteistöiltä, joilla biojätettä ei tarvitse määräysten mukaan lajitella erikseen ja joilla sitä ei kompostoida. Sekajätteenä kuiva- ja biojätteet kerätään samaan pussiin.

Kyllä:Ohjeita lajitteluun-sekajäte

Ei:

  • Hyötyjätteet -> hyötyjätteiden keräyspaikkoihin
  • Sähkö- ja elektroniikkalaitteet –> sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottopaikka
  • Vaaralliset jätteet –> vaarallisen jätteen vastaanottopaikka
  • Rakennusjätteet –> jätteidenkäsittelyalue
  • Suurikokoiset jätteet, kuten huonekalut -> sekalaisena jätteenä jätteidenkäsittelyalueelle

Sekajäte lajitellaan kotona ylläolevan ohjeen mukaan ja viedään omaan tai taloyhtiön jäteastiaan. Suuremmat sekajäte-erät, huonekalut ja rakennusjätteet toimitetaan jätteidenkäsittelyalueelle.

Jäteautojen keräämä sekajäte kuljetetaan Fortumin jätevoimalaan Riihimäelle. Fortumin Kiertotalouskylässä sekajätteestä erotellaan materiaalina hyödynnettäviksi biojätettä, muovia ja metalleja. Loput sekajätteestä ohjataan hyödynnettäväksi energiana, jolloin korvataan mm. fossiilisia polttoaineita.