Vaarallinen jäte

Vaaralliset jätteet (ent. ongelmajäte) voivat aiheuttaa erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Siksi on tärkeää käsitellä niitä huolellisesti ja toimittaa vaaralliset jätteet niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin.

Kohtuulliset erät kodin ja maatalouden vaarallisia jätteitä otetaan vastaan maksutta. Tästä poikkeuksena ovat kuitenkin asbesti, sammuttimet, täydet retkikeittimien patruunat sekä suljetut ja likaiset tynnyrit, joista veloitetaan kaikilta hinnaston mukainen maksu.

Kyllästettyä puuta ja maksullisia vaarallisia jätteitä otetaan vastaan vain jätteidenkäsittelyalueilla.

Yritysten vaaralliset jätteet ovat aina maksullisia, ja niitä otetaan vastaan ainoastaan jätteidenkäsittelyalueilla.

Vaarallisen jätteen vastaanottopaikatkuvitus_nelio_vaarallinen

Jätteidenkäsittelyalueille vastaanotettavat määrät

 • Voiteluöljyä (eli jäteöljyä) max. 100 l
 • Maalia, lakkaa, liimaa, kovetetta max. 100 l (astioiden yhteistilavuus)
 • Liuottimia (esim. tuulilasinpesunestettä, ohennetta) max. 50 l
 • Vahvoja pesu- ja puhdistusaineita max. 50 l
 • Jäähdytin- ja jarrunesteitä max. 100 l
 • Lyijyakkuja max. 5 kpl (ei metallikuorisia)
 • Öljynsuodattimia max. 5 kpl
 • Muuta kiinteää öljyistä jätettä max. 50 kg
 • Torjunta- ja kasvinsuojeluaineita max. 20 kg
 • Jauhemaiset laastit 100 kg
 • Lääkejätteet ensisijaisesti apteekkiin

Rajat ylittävistä määristä tulee ilmoittaa viikkoa ennen sähköpostitse osoitteeseen: tyonjohto[at]kiertokapula.fi

Jätteidenkäsittelyalueille vastaanotettavat vaaralliset jätteet

 • Jäteöljyt ja öljyiset jätteet (trasselit ja öljynsuodattimet)
 • Akut ja akkunesteet
 • Kytkin-, jarru ja jäähdytinnesteet
 • Maalit, liimat, lakat ja kovetteet (myös hius- ja kynsilakka)
 • Puunsuoja- ja kyllästysaineet
 • Rikki-, suola- ja muut hapot, emäksiset pesuaineet (lipeä)
 • Liuottimet ja ohenteet (tärpätti, tinneri, asetoni ja teollisuusbensiini)
 • Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet
 • Myrkyt ja desinfiointiaineet
 • Vahvat pesu- ja puhdistusaineet
 • Valokuvauskemikaalit
 • Kemikaalien varoitusmerkeillä merkityt tuotteet
 • Kyllästetty puu
 • Asbesti
 • Lääkejäte ja elohopeakuumemittarit
 • Paristot ja pienakut

Asbestista, sammuttimista, täysistä retkikeittimien patruunoista sekä suljetuista tai likaisista tynnyreistä veloitetaan kaikilta hinnaston mukainen maksu

 • Asbesti 200 €/t
 • Vaahto-, jauhe, neste- tai hiilidioksidisammuttimet 16 €/kpl
 • Täydet retkikeittimen patruunat 16 €/kpl
 • Suljetut tai likaiset tynnyrit 30 €/kpl

Paristot

Paristot ja pienakut palautetaan mihin tahansa niitä myyviin liikkeisiin. Paristot ja akut, joissa on havaittavissa vuotoja, pakataan muovipusseihin. Oikosulusta aiheutuvan palovaaran voi ehkäistä teippaamalla litiumakkujen ja -paristojen navat piiloon. Litiumakut ja -paristot tunnistaa Li -alkuisesta merkinnästä. Kannettavien paristojen ja akkujen tuottajayhteisö on Recser Oy.

Kyllästetty puu

Kyllästetyn puujätteen voi palauttaa Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueille tai muuhun kestopuun kierrätyspisteeseen. Kyllästetty puu on suoja-aineilla painekyllästettyä puuta. Sitä käytetään kohteissa, joissa esim. sääolosuhteet asettavat puulle erityisiä vaatimuksia (esim. terassit, laiturit ja pihakalusteet). Kyllästetyn puun kierrätysjärjestelmästä vastaa tuottajayhteisö Demolite Oy.

Vaarallisen jätteen tunnistaminen

Vaarallisia kemikaaleja sisältävät tuotteet on usein merkitty vaaraominaisuuksia osoittavilla varoitusmerkeillä (pdf-tiedosto). Kaikista vaaralliseksi jätteeksi luokitelluista tuotteista ei kuitenkaan löydy merkintää.

Tärkeää muistettavaa

 • Pidä vaaralliset jätteet aina erillään muista jätteistä.
 • Säilytä vaaralliset jätteet tiiviissä alkuperäisissä pakkauksissa tai merkitse pakkaukset selkeästi.
 • Älä sekoita vaarallisia jätteitä keskenään.
 • Varoitusmerkillä merkitty tuote on aina vaarallista jätettä.
 • Vie vaaralliset jätteet säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, asianmukaiseen keräyspaikkaan.
 • Säilytä vaaralliset jätteet turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
 • Elintarvikepakkauksia ei saa käyttää vaarallisten jätteiden säilyttämiseen.