Kilpailusäännöt

Jäteselviytyjät 2019-kilpailun viralliset säännöt

Osallistuminen

 • Kilpailun järjestää Kiertokapula Oy.
 • Viralliseen kilpailuun voivat osallistua Kiertokapulan alueen peruskoulujen 4. -luokkalaiset.
 • Toivomme, että luokan kaikki oppilaat osallistuvat kilpailuun.
 • Kilpailuun osallistutaan kolmen hengen joukkueina. Jos luokan oppilaiden lukumäärä ei ole kolmella jaollinen, voidaan muodostaa kahden hengen joukkueita, joita tarvittaessa (esim. loppukilpailuun päästessä) on mahdollista täydentää luokkatoverilla. Joukkueessa voi olla korkeintaan kolme henkilöä.
 • Kaikkien joukkueen jäsenten pitää olla samalta luokalta.
 • Yhdysluokissa myös muiden luokka-asteen oppilaat voivat osallistua tietokilpailuun, mutta vain neljännen luokan oppilaat osallistuvat viralliseen kilpailuun.
 • Jos koulussa ei ole kolmea neljännen luokan oppilasta, voi joukkuetta täydentää alemman luokka-asteen oppilaalla.

 

Alkukilpailu

 • Alkukilpailu on sähköinen tietokilpailu. Kaikille kilpailijoille lähetetään tietokilpailuun valmistautumista varten oma kirjallinen oppimateriaali.
 • Tietokilpailun kysymykset pohjautuvat lähetettyyn oppimateriaaliin. Tietokilpailun kysymykset ovat esimerkiksi monivalintakysymyksiä ja yhdistämistehtäviä.
 • www.kiertokapula.fi/jateselviytyjat -sivustolta löytyvät oppimateriaalit ja tietokilpailun harjoitusversio.
 • Toivomme, että oppimateriaaliin tutustutaan oppituntien aikana opettajan johdolla. Muussa tapauksessa materiaaliin tutustuminen on oppilaiden omalla vastuulla.
 • Oppimateriaalia ei saa pitää mukana tietokilpailussa.
 • Koulu järjestää joukkueille kilpailuun tarvittavat sähköiset laitteet (tabletti, kannettava tietokone)
 • Tietokilpailun tulee koululle pitämään Kiertokapulan henkilökuntaan kuuluva henkilö.
 • Tietokilpailun vastausaika on 45 min.
 • Opettajat eivät osallistu tietokilpailukysymysten vastaamiseen millään tavalla.
 • Opettaja vastaa työrauhasta tietokilpailun aikana.
 • Tietokilpailun vastaukset tallentuvat tietokantaan. Kiertokapulan henkilöstö hallinnoi tietokantaa ja ilmoittaa voittajajoukkueet.
 • Jokaisen luokan paras joukkue palkitaan.
 • Jokaisen kunnan paras luokka palkitaan (joukkueiden pistekeskiarvon mukaan).
 • Jatkoon eli loppukilpailuun pääsee jokaisesta kunnasta paras joukkue.
 • Jos useampia joukkueita samasta kunnasta päätyy tietokilpailussa tasapistemäärään, arvotaan näiden kesken loppukilpailuun etenevä joukkue.

 

Loppukilpailu

 • Loppukilpailu EI OLE tietokilpailu, vaan elämyksellinen, toiminnallinen, liikunnallinen sekä joukkueen yhteistyötaitoja vaativa kilpailu.
 • Kaikki loppukilpailun tehtävät suoritetaan kolmen hengen joukkueena.
 • Joukkueen tulee hankkia loppukilpailuun kuljetus sekä huoltaja.
 • Kiertokapula vastaa loppukilpailun kokonaisuuden suunnittelusta ja tarjoaa kilpailijoille sekä joukkueiden huoltajille ruokailun.
 • Loppukilpailutehtävät järjestää, valvoo ja pisteyttää elämysten tarjoamiseen erikoistunut Action Factory.
 • Loppukilpailu käynnistetään ennakkoon ilmoitetun aikataulun mukaisesti, johon mennessä joukkueiden tulee olla kilpailupaikalla.
 • Loppukilpailu on julkinen ja kaikkien loppukilpailuun osallistuvien nimet julkaistaan.
 • Kaikki loppukilpailun osallistujat palkitaan.