Kilpailusäännöt

Jäteselviytyjät 2020-kilpailun viralliset säännöt. Pidätämme oikeuden sääntömuutoksiin ennen Jäteselviytyjät 2020 alkukilpailuja.

Yleiset säännöt

 • Kilpailun järjestää Kiertokapula Oy.
 • Viralliseen kilpailuun voivat osallistua vain Kiertokapulan alueen peruskoulujen 4. -luokkalaiset. Toivomme, että luokan kaikki oppilaat osallistuvat kilpailuun.
 • Kilpailuun osallistutaan kolmen hengen joukkueina. Jos luokan oppilaiden lukumäärä ei ole kolmella jaollinen, voidaan muodostaa kahden hengen joukkueita, joita täydennetään loppukilpailuun päästessä  luokkatoverilla. Joukkueessa voi olla korkeintaan kolme henkilöä.
 • Kaikkien joukkueen jäsenten tulee olla samalta luokalta. Mikäli koulussa on vain kaksi 4. luokan oppilasta, täydennetään joukkuetta loppukilpailuun päästessä alemman luokan oppilaalla.
 • Yhdysluokissa myös muiden luokka-asteiden oppilaat voivat osallistua tietokilpailuun, mutta vain neljännen luokan oppilaat osallistuvat viralliseen kilpailuun.

Alkukilpailuun valmistautuminen

 • Alkukilpailu on sähköinen tietokilpailu, jonka kysymykset pohjautuvat oppimateriaaliin. Oppimateriaalia ei saa pitää mukana kilpailussa.
 • Alkukilpailun oppimateriaali ja harjoitukset julkaistaan Jäteselviytyjät nettisivulla www. kiertokapula.fi/jateselviytyjat. Selviytyjän oppaan voi tilata koululle myös painettuna versiona ilmoittautumisen yhteydessä.
 • Toivomme, että oppimateriaaliin tutustutaan oppituntien aikana opettajan johdolla. Muussa tapauksessa materiaaliin tutustuminen on oppilaiden omalla vastuulla.

Alkukilpailu koululla

 • Alkukilpailulle varataan kokonaisuudessaan aikaa yhden oppitunnin (45min) verran. On tärkeää, että kilpailu päästään aloittamaan sovittuna ajankohtana.
 • Koulu järjestää joukkueille kilpailuuntarvittavat sähköiset laitteet (tabletti tai tietokone).
 • Tietokilpailun tulee koululle pitämään Kiertokapulan henkilökuntaan kuuluva henkilö.
 • Tehtävät ovat esim. monivalintatehtäviä ja oikein-väärin-väittämiä.
 • Opettajat eivät osallistu tietokilpailukysymysten vastaamiseen millään tavalla, vaan vastaavat työrauhasta tietokilpailun aikana.
 • Tietokilpailun vastaukset tallentuvat tietokantaan. Luokan tulokset ovat selvillä heti, kun kaikki joukkueet ovat suorittaneet kilpailun.
 • Luokan paras joukkue palkitaan tuubihuiveilla, jotka jaetaan heti kilpailun jälkeen.
 • Luokkien tulokset toimitetaan kouluille viimeistään alkukilpailua seuraavalla viikolla.

Alkukilpailun tulokset

 • Loput alkukilpailun tulokset julkistetaan viikolla 16.
 • Jokaisen kunnan alkukilpailun parhaat pisteet saanut etenee loppukilpailuun. Mikäli useampi joukkue samassa kunnassa on saanut korkeimman pistemäärän, arvotaan loppukilpailuun etenevä näiden joukkueiden kesken.
 • Luokkien keskiarvopisteet lasketaan. Jokaisen kunnan parhaan keskiarvon saanut luokka palkitaan herkkupalkinnolla.

Loppukilpailu

 • Loppukilpailu ei ole tietokilpailu vaan elämyksellinen joukkueen yhteistyötaitoja vaativa kilpailu.
 • Lisätietoa kilpailusta ja aikataulusta tiedotetaan alkukilpailun tulosten selviämisen jälkeen. Loppukilpailuun on erillinen sähköinen ilmoittautuminen.
 • Kaikki loppukilpailun tehtävät suoritetaan kolmen hengen joukkueena.
 • Joukkueen tulee hankkia loppukilpailuun kuljetus sekä huoltaja.
 • Kiertokapula vastaa loppukilpailun kokonaisuuden suunnittelusta yhteistyössä Action Factoryn kanssa ja tarjoaa kilpailijoille sekä joukkueiden huoltajille ruokailun.
 • Loppukilpailu käynnistetään ennakkoon ilmoitetun aikataulun mukaisesti, johon mennessä joukkueiden tulee olla kilpailupaikalla.
 • Loppukilpailu on julkinen ja kaikkien loppukilpailuun osallistuvien nimet sekä loppukilpailun tulokset julkaistaan.
 • Kaikki loppukilpailun osallistujat palkitaan.