Jätteenkuljetus ja taksat 2016

Jätelautakunnan toimialueella on seka-, kuiva- ja biojätteen osalta tällä hetkellä kaksi erilaista jätteenkuljetusjärjestelmää, joista kunnan järjestämä jätteenkuljetus on toteutettu kahdella eri tavalla: kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätemaksujen suuruus ja niiden määräämisen perusteet on määritelty jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa.

Tietoa jätteenkuljetuksesta ja linkit jätetaksoihin löytyvät jätelautakunta Kolmenkierron verkkosivuilta.