Valitse sivu

Siirtoasiakirja

Puhelinvaihde

Telephone exchange


Kiinteistön jätehuolto

Customer service

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta

Sorting advice

neuvonta@kiertokapula.fi

Jätehuollon perusmaksu

perusmaksu@kiertokapula.fi

Siirtoasiakirjaa tarvitaan, jotta varmistetaan jätteiden luotettava ja vastuullinen jätehuoltoketju.

Siirtoasiakirjaan merkitään valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot muun muassa jätteestä, sen alkuperästä ja kuljettajasta. Vaarallisista jätteistä merkitään muita jätteitä tarkemmat tiedot. Siirtoasiakirjan on oltava mukana koko jätteen siirron ajan. Siirron päättyessä asiakirja luovutetaan jätteen vastaanottajalle, joka vahvistaa jätteen vastaanoton.

Tulosta siirtoasiakirjoja:
Jätteen siirtoasiakirja rakennus- ja purkujäte (pdf-tiedosto)

Jätteen siirtoasiakirja vaaralliset jätteet (pdf-tiedosto)

Asiakasohje siirtoasiakirjakäytäntöön (pdf-tiedosto)

Lisätietoa siirtoasiakirjaan liittyvistä asioista löytyy ympäristöministeriön verkkosivuilta http://www.ymparisto.fi/.