Joulukuusi viedään pois, pois, pois

Joulukuusia otetaan alueilla veloituksetta vastaan ja kerätään tammikuussa

Kiertokapula Oy ottaa tammikuussa vastaan asiakkaidensa joulukuuset veloituksetta kaikilla jätteidenkäsittelyalueillaan. Alueille tuodut kuuset haketetaan muiden risujen mukana.Kunnissa, joissa Kiertokapula on hoitanut keskitetysti jätekuljetusten kilpailutuksen, joulukuuset kerätään maksuitta kaikilta kiinteistöiltä. Hausjärvellä, Hyvinkäällä, Mäntsälässä, Riihimäellä ja Valkeakoskella kuuset voi siis jättää roska-astian tai roskatilan läheisyyteen – kuuset noudetaan tammikuussa veloituksetta jätekuljetusten yhteydessä. Kuusia ei tarvitse pilkkoa jäteastiaan tai laittaa muovisäkkiin. Astioiden viereen jätetyt kuuset päätyvät muun sekajätteen mukana hyödynnettäväksi kaukolämpönä ja sähkönä.

Muissa kunnissa taloyhtiöt yleensä ohjeistavat, kuinka kuusien kanssa toimitaan.