Karanojan jätteidenkäsittelyalueen vedet eivät aiheuta hajua

Kiertokapula Oy:n Karanojan jätteidenkäsittelyalueen hajuhaittojen alkuperäselvityksissä on päästy merkittävä askel eteenpäin. Tähän asti tehtyjen tutkimusten perusteella epätavallinen haju ei tällä hetkellä johdu ainakaan Karanojan jätteidenkäsittelyalueelta peräisin olevista jätevesistä.

Kiertokapula on tehnyt tähän mennessä laajamittaisia selvityksiä ja toimenpiteitä epätavallisen hajun lähteen selvittämiseksi yhdessä alueen muiden toimijoiden ja HS-Veden kanssa. ”Tämä on meille erittäin hyvä uutinen. Nyt on saatu poissuljettua ainakin se, ettei haju johdu Kiertokapulan vesistä”, toteaa toimitusjohtaja Kari Mäkinen.

Jo 1,5 vuotta jatkuneet laajamittaiset tutkimukset aloitettiin välittömästi, kun hajuhaitat havaittiin. Tutkimuksissa on edetty vaiheittain ja pyritty sulkemaan vaihtoehto kerrallaan pois. Seuraavaksi ryhdytään selvittämään hajun ilmakulkeumia päästömittausten avulla.

Karanojan jätteidenkäsittelyalueen toimintaa valvoja ympäristöviranomainen on Hämeen ELY-keskuksen Ympäristönsuojeluyksikkö/ympäristöinsinööri Riikka Haitto, puh. 029 5025 179.

Lisätietoja asiasta antaa Kiertokapula Oy:n laitospäällikkö Pentti Nevanperä, puh. 040 734 2556