Kiertokapula ja Ekokem vahvistavat yhteistyötään

Kiertokapula Oy ja Ekokem Oy Ab solmivat keskiviikkona 27.3.2013 nelivuotisen urakkasopimuksen vaarallisten jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta ja käsittelystä. Sopimus vahvistaa Ekokemin ja Kiertokapulan vaarallisiin jätteisiin liittyvää yhteistyötä

Sopimukseen sisältyvät vaarallisten jätteiden keräys- ja kuljetusastiat sekä jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely. Ekokem noutaa vaaralliset jätteet Kiertokapulan kiinteistä vastaanottopaikoista ja hoitaa niiden kuljetuksen käsittelylaitoksiin, missä jätteet hyödynnetään materiaalina tai energiana. Kiertokapulalla on kaikkiaan kahdeksan kiinteää vaarallisten jätteiden vastaanottopistettä.

– Kiertokapulan ja Ekokemin yhteistyön kehittämiseksi on mielestämme tärkeää, että kykenemme palvelemaan Kiertokapulaa monipuolisesti sen ympäristö- ja jätehuoltoon liittyvissä tarpeissa, sanoo Ekokem Oy Ab:n toimitusjohtaja Timo Piekkari.

Sopimusaikana Ekokem järjestää Kiertokapulan 12 osakaskunnan alueella vaarallisten jätteiden vuosittaiset kuntakeräyskierrokset. Se huolehtii myös Kiertokapulan viikoittain kiertävien keräysautojen keräämien vaarallisten jätteiden, kuten lääkejätteiden käsittelystä. Vaarallisten jätteiden kerääminen ja toimittaminen turvalliseen ja asiantuntevaan jatkokäsittelyyn on Kiertokapulalle erittäin tärkeää, sillä ne voivat nimensä mukaisesti aiheuttaa vaaraa ihmisille ja ympäristölle.

– Ylläpitämällä laajaa keräysverkostoa haluamme helpottaa näistä hankalista jätteistä eroon pääsemistä, toteaa Kiertokapula Oy:n toimitusjohtaja Kari Mäkinen.

Kiertokapula vastaanottaa vaarallisia jätteitä vuosittain kaikkiaan noin 800 tonnia, josta kunnissa järjestettävissä keräystempauksissa kertyy noin 130 tonnia.

– Vaarallisten jätteiden keräämisessä ja turvallisessa jatkokäsittelyssä on kysymys mitä suurimmassa määrin ympäristöä säästävästä toiminnasta. Vastuumme ulottuu vaarallisten jätteiden vastaanotosta niiden asianmukaiseen jatkokäsittelyyn saakka. Tähän tehtävään tarvitsemme avuksemme osaavan kumppanin. Yhteistyö Ekokemin kanssa perustuu pitkäaikaiseen ja luotettavaan kumppanuuteen, kertoo Kari Mäkinen.

Lisäksi Ekokem tarjoaa sopimusaikana Kiertokapulalle vaarallisten jätteiden kuljetukseen ja lajitteluun liittyvää koulutusta sekä turvallisuusneuvonantajapalvelua vaarallisten jätteiden parissa työskenteleville henkilöille. Koulutusten ja turvallisuusneuvontapalvelujen tarkoituksena on parantaa esimerkiksi työturvallisuutta.

Sopimuksen ajalle 1.4.2013–31.3.2017 allekirjoittivat Kiertokapula Oy:n toimitusjohtaja Kari Mäkinen ja Ekokem Oy Ab:n toimitusjohtaja Timo Piekkari. Urakkasopimuksen ulkopuolelle jäävät vaarallisiksi jätteiksi luettavat sähkö- ja elektroniikkaromu, asbesti, kyllästetty puu sekä romuajoneuvot. Kiertokapula hoitaa näiden keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lisätiedot:

Kiertokapula Oy, toimitusjohtaja Kari Mäkinen, puh. 050 404 9370

Ekokem Oy Ab, toimitusjohtaja Timo Piekkari, puh. 010 755 1220