Kiertokapula ja Päijät-Hämeen jätehuolto aloittivat yhteistyön rakennusjätteiden käsittelyssä ja asiakaspalvelussa

Kanta-Hämeen, keskisen Uudenmaan ja eteläisen Pirkanmaan alueella toimiva Kiertokapula Oy ja Päijät-Hämeessä ja Itä-Uudellamaalla Myrskylässä ja Pukkilassa toimiva Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) ja ovat sopineet yhteistyöstä hoitaakseen kustannustehokkaammin asiakkaidensa jätehuoltotehtäviä. Yhteistyö koskee paitsi jätteiden laitoslajittelua ja jätteiden loppusijoitusta kaatopaikalle, myös henkilöstöresurssien yhteiskäyttöä.

-Yhteistyössä tavoitteenamme on saada ohjattua entistä enemmän jätemateriaalia hyötykäyttöön ja palvella toimialueemme asiakkaita entistä paremmin ja kustannustehokkaammin. Haluamme myös taata hyödyntämiskelvottomalle jätemateriaalille turvallisen loppusijoituksen kaatopaikalla, kertoo Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Tuula Honkanen.

Molemmat yhtiöt ovat kuntaomisteisia osakeyhtiöitä, joiden pääasiallinen tehtävä on omistajakuntiensa puolesta vastata kuntien lakisääteisestä jätehuoltotehtävästä eli kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden vastaanotosta, käsittelystä, hyödyntämisestä ja jäteneuvonnasta sekä jätehuollon suunnittelusta ja kehittämisestä.

-Yhteistyössämme on kysymys hankintalainsäädännön mukaisesta kahden hankintayksikön välisestä horisontaalisesta yhteistyöstä, jossa ei tavoitella taloudellista voittoa, sanoo Kiertokapulan toimitusjohtaja Kari Mäkinen.

-Päijät-Hämeen Jätehuolto on vuosien ajan kehittänyt kunnianhimoisesti jätteiden laitosmaista käsittelyä. Viimeisin merkittävä investointi on syksyllä 2016 valmistuva jätteiden lajittelulaitos. Yhteistyön kautta Kiertokapula pääsee hyödyntämään tämän laitoksen kapasiteettia ja tällä tavoin parantamaan jätteiden materiaalihyötykäyttöä, summaa Kiertokapula Oy:n toimitusjohtaja Kari Mäkinen.

Yhteistyö alkaa Kärkölän ja Orimattilan Artjärven jätehuollon kuntaurakoista

Orimattilan kaupungissa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus Orimattilan Artjärvellä kiinteän yhdyskuntajätteen osalta. Vastaavanlainen kunnan järjestämä jätteenkuljetus on ensi vuoden kesällä astumassa käytäntöön myös Kärkölässä, missä tällä hetkellä on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.

-Kiertokapulalla on käytössään näissä ns. kuntaurakoissa tarvittavat järjestelmät mm. ajo-ohjaukseen ja asiakasrekisterin ylläpitoon. PHJ:llä ei vastaavia järjestelmiä ole käytössä. Yhteistyöllä pystymme hoitamaan urakan asiakaspalvelun ja ohjauksen kustannustehokkaasti. Samalla saamme arvokasta apua Kiertokapulan kokeneelta henkilökunnalta, kertoo Honkanen.

Lisätietoja antavat:

Kiertokapula Oy:n toimitusjohtaja Kari Mäkinen, puh. 050 404 9370
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Tuula Honkanen, puh. 0500 714 686

Kiertokapula Oy on 12 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka vastaa toimialueensa yhdyskuntajätteiden käsittelystä Kanta-Hämeessä, eteläisellä Pirkanmaalla ja keskisellä Uudellamaalla. Kiertokapula huolehtii asiantuntevasti ja ympäristöystävällisesti jätteiden vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä. Vastaanotettujen jätteiden hyötykäyttöaste on myös yli 90 %.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) on vuonna 1993 perustettu, 10 kunnan omistama osakeyhtiö, joka vastaa omistajakuntiensa yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä. Lakisääteistä toimintaa tuetaan markkinaehtoisella toiminnalla. Yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin. PHJ:n tärkein toimipiste on monipuolinen ja edistyksellinen Kujalan jätekeskus Lahdessa. PHJ:n toimialueella yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste on yli 90 %, mikä on huipputasoa Suomessa ja Euroopassa.