Kiertokapula kolmanneksi suurin kunnallinen jätehuoltoyhtiö

Kiertokapulan liikevaihto oli 26,3 miljoonaa euroa vuonna 2018. Liikevaihto oli suurin yhtiön koko toiminnan aikana. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat sekä maapalveluliiketoiminnan kasvu että usean omistajakunnan päätös antaa jätehuolto Kiertokapulan hoidettavaksi. Kiertokapula sai hoidettavakseen Hattulan, Hämeenlinnan ja Keravan kuntien jätteen keräys- ja kuljetustehtävät sekä näihin liittyvän asiakaspalvelun ja laskutuksen.

Myös yhtiön tulos oli hyvä. Hyvä tulos takaa sen, että mittavia investointisuunnitelmia päästään toteuttamaan. Investointiohjelmassa pääpaino on jätteidenkäsittelyalueiden palvelutason parantamisessa, millä taataan yhä paremmat palvelut kuntalaisille.

Kiertokapulan osakaskunnat sitoutuivat keväällä pidetyssä yhtiökokouksessa hallintoneuvoston lakkauttamiseen. Vuonna 2019 jokainen osakaskunta saa hallituspaikan, kun hallintoneuvosto lakkautetaan.

Jätteiden hyödyntämisaste 99 %

Suurin osa yhtiön toimialueen asumisessa syntyvästä jätteestä hyödynnetään materiaalina ja energiana Fortum Waste Solutions Oy:n kiertotalouskylässä Riihimäellä. Toimialueelta erilliskerätty biojäte käsiteltiin St1 Renewable Energy Oyj:n bioetanolilaitoksella Hämeenlinnassa Karanojalla etanoliksi, lämmöksi, sähköksi ja lannoitteeksi.

Lisäksi monia jätejakeita hyödynnetään yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Kiertokapulan vastaanottamien jätteiden hyötykäyttöaste oli historialliset 99 % vuonna 2018.

Nurmijärven kunta omistajakunnaksi

Nurmijärven kunta teki päätöksen liittyä Kiertokapulan osakkaaksi helmikuussa 2018. Uudet asiakkuudet ovat luoneet Kiertokapulalle yhä vahvemman jalansijan jätehuoltoalalla.

Noin 390 000 asukaan jätehuollosta vastaava Kiertokapula on kolmanneksi suurin suomalainen kunnallinen jätehuoltoyhtiö. Volyymin kasvulla yhtiö pystyy takaamaan edulliset hinnat sekä hyvän ja vakaan palvelun kuntalaisille jatkossakin.

Uusi toimitusjohtaja Mikko Koivulehto aloitti toukokuussa

Kiertokapulan pitkäaikainen toimitusjohtaja Kari Mäkinen jää eläkkeelle kesän 2019 aikana. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin maaliskuussa hallintotieteiden maisteri Mikko Koivulehto. Koivulehto siirtyi tehtäväänsä Kangasalan Kiinteistöpalvelu Oy:n ja Herttua Kiinteistöpalvelu Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Aikaisemmin hän on toiminut toimitusjohtajana Teknologiakeskus Innopark Oy:ssä sekä aluekehitys- ja ohjelmajohtajana mm. Kehittämiskeskus Oy Hämeessä ja Teknologiakeskus Innopark Oy:ssä. Koivulehto aloitti tehtävässään toukokuussa.

Kiertokapulan vuosikertomus 2018

Lisätietoja:

toimitusjohtaja
Mikko Koivulehto
mikko.koivulehto[at]kiertokapula.fi
puh. 050 568 8422