Kiertokapula suuntaa vuoteen 2017 luottavaisesti – haasteista huolimatta

Kiertokapulan tulevaa budjettivuotta leimaavat toimintaympäristöön tulevien muutosten ennakoiminen sekä toiminnan edelleen kehittäminen. Tärkein tavoite on tarjota kuntalaisille asiantuntevia ja sujuvia jätehuoltopalveluita tehokkaasti, taloudellisesti, laadukkaasti ja ympäristöystävällisesti. Kiertokapulan asema kuntien jätehuollossa tulee vankistumaan entisestään uusien jätehuoltosopimusten myötä.

Kiertokapula alkaa hoitaa Järvenpään kaupungin jätehuoltoa 1.2.2017, Tuusulan kunnan jätehuoltoa 1.4.2017 ja Lopen kunnan jätehuoltoa syksyllä 2017. Yhtiöllä on usean vuoden kokemus ja vankka osaaminen järjestetyn jätehuollon hoitamisesta, johon kuuluu koko jätehuollon prosessin hoitaminen aina jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sopimuksiin, asiakaspalveluun ja laskutukseen. Kun kaupungin jätehuolto on keskitetty yhdelle toimijalle, pystytään jätekuljetukset suunnittelemaan logistisesti järkeviksi, jolloin esimerkiksi ympäristövaikutukset jäävät pienemmiksi.

Yksi toimija takaa myös sen, että jokaisella kuntalaisella on samat palvelut, edut ja hinnat. Tärkeä osa jätehuoltoa on myös asiakaspalvelu. Niin uusien kuin vanhojenkin asiakkaiden käytössä on Kiertokapulan ammattitaitoinen asiakaspalvelu, josta asiakkaiden on helppo saada kuntakohtaista tietoa esimerkiksi jätemääräyksistä.

Investoinneilla taataan jätepenkkojen asianmukainen sulkeminen

Yhtiön merkittävänä painopisteenä on sen toiminnan ympäristövaikutusten ennakointi ja hallinta. Hyvinkään Kapulan ja Hämeenlinnan Karanojan vanhojen jätepenkkojen sulkemiseen on vuodelle 2017 budjetoitu 0,6 M€. Investoinnit käsittävät Kapulan jätepenkan pinta- ja reunarakenteiden sekä jätevesijärjestelmän rakentamisen sekä Karanojan jätepenkan jätevesijärjestelmän parantamisen. Jätepenkkojen sulkemisurakka on alkanut vuotta 2009 ja se kestää vuoteen 2018.

Alan haasteista huolimatta Kiertokapulan talous on terveellä pohjalla ja edellytykset suunnata toiminta kohti vuotta 2017 ovat kohtuulliset. ”Vastuullisella, kunnallisella jätehuollolla on kaikki edellytykset turvata kiertotalouden kehittyminen ja jätehuollon laadukkuus Suomessa jatkossakin”, toteaa Kiertokapulan toimitusjohtaja Kari Mäkinen.

Ympäristölainsäädännön kiristyminen vaikuttaa hintoihin

Vuoden 2016 alussa voimaan tullut orgaanisen jätteen loppusijoituskielto sekä parhaillaan valmisteilla oleva jätelain muutos sekä hankintadirektiivi vaativat niin taloudellisia kuin toiminnallisia voimavaroja. Tämän johdosta yhdyskuntajätteen vastaanottohintoja korotetaan 1.1.2017 alkaen 2 %. Näin ollen yhdyskuntajätteen vastaanottohinta on 166,22 euroa/tonni (sis. alv 24 %). Biojätteen vastaanottohinta nousee 3 %, ollen 138,07 euroa/tonni (sis. alv 24 %). Punnitusmaksu nousee 16,12 euroon. Sen sijaan henkilö- ja pakettiautokuormien minimiveloitus säilyy entisellään eli 10 eurossa. Ensi vuoden hinnasto on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.kiertokapula.fi > Palvelut > Jätteiden vastaanotto > Hinnasto.

Vuosi 2017 tuo suuria haasteita

Valtakunnallisesti toimivan kunnallisen jätehuollon asemaan on esitetty toimintaa ratkaisevasti haittaavia muutoksia. Suomen hallitusohjelmaan on kirjattu jätelain muutos niin, että kunnan vastuu jätehuollossa rajattaisiin pelkästään asumisessa syntyvään jätteeseen. Se rajaisi vastuun (ja myös kunnallisten palvelujen saannin) ulkopuolelle esimerkiksi koulut, seurakunnat ja valtion laitokset.

”Tällainen rajaus vaarantaisi julkisten palvelujen, kuten terveydenhuollon, koulutuslaitosten ja valtion laitosten jätehuollon toimivuuden. Toisaalta jätehuollon jo rakennetut, lainsäädännön ja tarpeiden mukainen infra jäisi vajaalle käytölle ja nostaisi niin elinkeinoelämän kuin kuntalaisten jätehuollon kustannuksia. Kiertokapula onkin ilmaissut huolensa hallitusohjelmakirjauksen ansiosta”, toimitusjohtaja Kari Mäkinen toteaa.

Kiertokapulan vuoden 2017 liikevaihtotavoite on 21,5 M€.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Mäkinen puh. 050 404 9370