Kiertokapula suuntaa vuoteen 2019 laajenevin palveluin

Kiertokapulan tulevaa vuotta 2019 leimaa aktiivinen palveluiden kehittäminen yhtiön toimialueen asukkaille ja osakkaille. Maapalveluiden kehittäminen on saatu hyvää alkuun ja kehittämistyö etenee vuoden kuluessa. Nurmijärven kunta liittyi Kiertokapulan 13 osakkaaksi vuonna 2018 ja sen myötä Nurmijärvellä sijaitseva Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalue ja sen henkilökunta siirtyvät Kiertokapulan vastuulle. Toiminnan integrointi osaksi Kiertokapulaa on yksi yhtiön toiminnan painopisteistä vuonna 2019.

Uusia vastuualueita vuonna 2019

Kiertokapula aloittaa jätteenkeräyksen ja kuljetuksen Hattulan ja Hämeenlinnan itäisellä ja pohjoisella alueella toukokuun alussa. Keravalla Kiertokapula alkaa hoitaa jätehuollon kokonaisuutta heti vuoden 2019 alussa. Kokonaisuuteen kuuluu koko jätehuollon prosessin hoitaminen aina jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sopimuksiin, asiakaspalveluun ja laskutukseen.

Keskitettäessä kaupungin jätehuolto yhdelle toimijalle, pystytään jätekuljetukset suunnittelemaan logistisesti järkeviksi, jolloin esimerkiksi ympäristövaikutukset jäävät pienemmiksi.

Omistajakuntien ja kuntalaisten palvelut ovat etusijalla

Kiertokapula tulee vuonna 2019 kehittämään pilaantuneiden maa-ainesten käsittely- ja vastaanottomahdollisuuksia kasvaneen kysynnän mukaisesti. Myös muita omistajakuntien palveluita tullaan kehittämään siten, että kuntia pystyttäisiin palvelemaan yhä paremmin laajalla jätehuollon alalla. Muovin kiinteistökohtainen keräystä suunnitellaan ja tavoitteena on, että se saataisiin alkamaan vuoden 2020 aikana.

Yhtiön merkittävänä painopisteenä on sen toiminnan jatkuva ympäristövaikutusten ennakointi ja hallinta. Hyvinkään Kapulan vanha jätepenkka tullaan sulkemaan vuoden 2019 aikana lopullisesti. Jätepenkan mahdollisia ympäristövaikutuksia tullaan kuitenkin seuraamaan vielä vuosia sulkemisen jälkeen. Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueen laajennusta on alettu suunnitella ja vuonna 2019 päästään mahdollisesti aloittamaan jo rakentamista. Tavoitteena on kehittää jätteidenkäsittelyalueita kohti kiertotalouden yhä monipuolisempia toimintoja ja sujuvampaa asiakaskokemusta.

Jätteiden vastaanottohintoihin pieniä muutoksia

Kiertokapulan ostamat palvelut on sidottu sopimuskohtaisiin indekseihin, joihin tulee vuonna 2019 korotus. Korotus koskee Fortumin jätteidenkäsittelymaksuja, St1:n biojätteen käsittelymaksuja sekä jätekuljetustaksoja. Lisäksi palkkakustannukset nousevat sopimusten mukaisesti n. 2,2 %. Inflaation vaikutus muihin kustannuksiin on noin 1,5 %.

Edellä mainituista syistä johtuen 1.1.2019 alkaen yhdyskuntajätteen vastaanottohinta on 185,75 euroa/tonni (sis. alv 24 %). Biojätteen vastaanottohinta tulee olemaan 143,72 euroa/tonni (sis. alv 24 %). Punnitusmaksu säilyy entisellään ollen 16,12 euroa.

Toimitusjohtaja Kari Mäkinen jää eläkkeelle

Kiertokapulan pitkäaikainen toimitusjohtaja Kari Mäkinen jää eläkkeelle toukokuun 2019 lopussa. Kari Mäkinen on johtanut Kiertokapulaa vuoden 2003 lopusta lähtien ja kehittänyt Kiertokapulan toimintaa monella saralla kohti kestävämpää jätehuoltoa ja kiertotaloutta. Yhtiö aloitti mm. yhdyskuntajätteen energiahyödyntämisen ensimmäisenä Suomessa sekä biojätteen prosessoinnin bioetanoliksi. Kiertokapula on kasvanut hänen johdollaan yhdeksi Suomen suurimmista kuntien omista jätehuoltoyhtiöistä, jonka omistaa 13 kuntaa ja jonka liikevaihto on noin 26 Me.

Uuden toimitusjohtajan rekrytointi on käynnistetty.

Vankka pohja luo luottamusta tulevaan

Kiertokapula on kasvanut vuosien varrella yhdeksi Suomen suurimmista kunnallisista jätehuoltoyhtiöistä. Yhtiön jätteidenkäsittelyalueet sijaitsevat logistisesti keskeisillä paikoilla, mikä edesauttaa sitä, että asiakkaille pystytään tarjoamaan mahdollisimman kattava palvelutarjonta sekä vähennetään jätekuljetusten ympäristövaikutuksia. Yhtiöllä on usean vuoden kokemus ja vahva osaaminen alasta, jota se on ollut kehittämässä yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa.

Yhtiöllä on vankka ja hyvä pohja kehittää toimintaa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa kohti yhä kestävämpää huomista. Yhtiön tärkein tavoite on tästäkin eteenpäin tarjota kuntalaisille asiantuntevia ja sujuvia jätehuoltopalveluita ympäristöystävällisesti, tehokkaasti, taloudellisesti ja laadukkaasti.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Mäkinen puh. 050 404 9370