Hallitus ja hallintoneuvosto

Kiertokapulan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Kunnilla, joilla sijaitsee Kiertokapulan jätteidenkäsittelylaitos, jätteen loppusijoituspaikka tai sellainen käytöstä poistettu jätteen loppusijoituspaikka, jonka osalta yhtiötä koskevat edelleen ympäristölupien seurantavelvoitteet, on oikeus nimetä hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Muut, osakeomistukseltaan suurimmat osakkeenomistajat nimeävät loput hallituksen jäsenet siten, että kukin näistä nimeää yhden hallituksen jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen.

Hallitus

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsee yhtiökokous, joka myös nimeää hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtaja valitaan alueelta, jolla on jätteidenkäsittelylaitos, jätteen loppusijoituspaikka tai käytöstä poistettu ympäristölupien valvonnan alainen loppusijoituspaikka.

Kiertokapulan hallitus 2017 – 2019

Tuija Linna-Pirinen, Hyvinkää
Jorma Hassinen, Hämeenlinna
Tiia Lintula, Järvenpää
Juhani Koivusaari, Kerava
Jorma Höök, Riihimäki
Jari Immonen, Tuusula
Marja Heikkinen, Valkeakoski
Siiri Peltonen, Nurmijärvi

Hallituksen puheenjohtajana toimii Jorma Hassinen.

Läsnäolo-oikeus:
Matti Virpiaro, Mäntsälä (hallintoneuvoston pj.)
Kalevi Ilmarinen, Janakkala (hallintoneuvoston varapj.)

Hallintoneuvosto

Kiertokapulan hallintoneuvostoon kuuluu 22 jäsentä. Heidät valitsee yhtiökokous, joka myös nimeää hallintoneuvostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen ulkopuolisten osakaskuntien edustajista. Osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 osaketta, ovat oikeutettuja nimeämään kaksi hallintoneuvoston jäsentä, muut osakkeenomistajat kukin yhden. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan lain sekä yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan, antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta, antaa yhtiön hallitukselle lausunto asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan laatuun tai laajuuteen merkittävästi vaikuttavia hankkeita sekä sellaisia investointeja, jotka edellyttävät osakaskuntien antamian takauksia.

Kiertokapulan hallintoneuvosto 2017 – 2019

Arja Hurme, Hattula
Erkki Pänkäläinen, Hattula
Maaret Ollila, Hausjärvi
Heikki Kölhi, Hyvinkää
Iida-Eveliina Rantalainen, Hyvinkää
Henna Hanka, Hämeenlinna
Maria Mäki-Uuro, Hämeenlinna
Ari Laivola, Janakkala
Kalevi Ilmarinen, Janakkala
Jussi Nyman, Järvenpää
Jouni Pajunen, Järvenpää
Johanna Holmström, Kerava
Maritta Karjalainen, Kerava
Ossi Kollin, Loppi
Jyrki Kosonen, Mäntsälä
Matti Virpiaro, Mäntsälä
Anni Antila, Riihimäki
Marko Kauppi, Riihimäki
Minna Renholm, Tuusula
Veikko Seuna, Tuusula
Pentti Bergman, Valkeakoski
Kimmo Seppälä, Valkeakoski
Esa Lahtela, Nurmijärvi
Pauliina Pukarinen, Nurmijärvi

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Matti Virpiaro ja varapuheenjohtajana Kalevi Ilmarinen.