Julkiset kilpailutukset

Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä kiinteistöittäinen jätteenkuljetus. Jos osakaskunnalla on yhteistyösopimus Kiertokapulan kanssa, Kiertokapula hoitaa kilpailutukset julkisina hankintoina. Julkisina hankintoina kilpailutetaan myös Kiertokapulan omat kuljetus- ja konetyöhankinnat sekä muut palveluhankinnat.

 

Julkaisemme julkiset kilpailutukset sähköisessä tarjouspalvelussa. Järjestelmän kautta tarjoajat pystyvät jättämään tarjouksensa sähköisesti. Voimassa oleviin tarjouspyyntöihin pääsee tutustumaan osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/kiertokapula.