Julkiset kilpailutukset

Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä kiinteistöittäinen jätteenkuljetus. Jos osakaskunnalla on yhteistyösopimus Kiertokapulan kanssa, Kiertokapula hoitaa kilpailutukset julkisina hankintoina. Julkisina hankintoina kilpailutetaan myös Kiertokapulan omat kuljetus- ja konetyöhankinnat sekä muut palveluhankinnat.

 

Hämeenlinnan ja Hattulan tuleva jätekuljetusten kilpailutus