Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan jätekuljetukset

Hankintaan liittyvät asiakirjat löytyvät alta.

Tarjouspyyntö

Liite 1: Tarjouslomake

Liite 1 B: Ohje tarjoajalle ESPD-lomakkeen liittämisestä tarjoukseen

Liite 1 C (käsin täytettävä dokumentti): Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD), I osa: Hankintamenettelyä ja hankintaviranomaista tai -yksikköä koskevat tiedot

Liite 1 C (linkki sähköiseen dokumenttiin): ESPD-request Jätekuljetukset

Liite 2: Yksikköhintalomakkeet

Liite 3: Urakkaohjelma

Liite 4: Kartta urakka-alueista

Liite 5: Jäteastian sisällön tarkistus

Liite 6: Keräyspistetiedot

Liite 7: Kuvaus ajo-ohjausjärjestelmästä

Liite 8: Jäteastian rikkoutumistapaukset

Liite 9: Tien kantavuusongelmat

Liite 10: Astiatyhjennysten asiakaspalaute