Turvallisuus

Turvallisuuspolitiikka

Kiertokapula Oy on asettanut 18.12.2018 toimintapolitiikkaa täydentävän turvallisuuspolitiikan:

”Sitoudumme turvallisten ja terveellisten työskentelyolosuhteiden luomiseen sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen.

Turvallisuusasiat kuuluvat perehdytysprosessiimme. Ohjeistamme ja koulutamme henkilöstön turvallisiin työskentelytapoihin riittävällä työtehtävien mukaan määräytyvällä tasolla.

Tarkkailemme jatkuvasti toimintamme vaaroja ja työskentelemme suunnitelmallisesti työterveys- ja työturvallisuusriskien vähentämiseksi. Noudatamme turvallisuuslainsäädännön ja viranomaisten määräyksiä.

Työntekijöiden ja heidän edustajiensa kuuleminen ja osallistaminen varmistetaan osana toimintaa.

Toteutamme tämän varmistaaksemme turvallisuuden toimintaohjelmaa  ja katselmoimme toimintamme erilaisten auditointien ja havainnointien avulla.”

 

Lisätietoja:  turvallisuusasiantuntija, työsuojelupäällikkö Tanja Tastula, sähköposti: tanja.tastula[at]kiertokapula.fi, puh. 075 753 0024.