Ympäristö

Ympäristöpolitiikka

Kiertokapula Oy on asettanut 24.8.2018 toimintapolitiikkaa täydentävän ympäristöpolitiikan:

”Tehtävänämme on yhdyskunta- ja biojätteen käsittelyn järjestäminen toiminta-alueellamme. Lisäksi hoidamme järjestetyn jätehuollon kunnissa sopimuksen mukaan. Huolehdimme hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta ja hyödyntämisestä. Annamme toimintoihimme liittyvää ja jätelakiin perustuvaa neuvontaa sekä viestimme ympäristöasioistamme eri kohderyhmille.

Ympäristöasiat kuuluvat perehdytysprosessiimme. Ohjeistamme ja koulutamme henkilöstön työtehtävien mukaan määräytyvällä tasolla.

Tarkkailemme jatkuvasti toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia sekä noudatamme ympäristölainsäädännön ja viranomaisten määräyksiä. Sitoudumme vähentämään ympäristöhaittoja ympäristöjärjestelmämme mukaisesti ja huomioimme tämän toimintojemme kehittämisessä sekä investointien suunnittelussa.

Tämän varmistaaksemme toteutamme ympäristöohjelmaa ja katselmoimme toimintamme vuosittain sekä sisäisissä että ulkoisissa auditoinneissa.”

Ympäristötarkkailu

Ympäristön tilaa tarkkaillaan säännöllisillä vesinäytteillä, joita otetaan useista eri paikoista pinta-, pohja- ja kaatopaikkavesistä. Myös loppusijoitusalueen pinta- ja reunarakenteilla voidaan estää haitta-aineiden kulkeutuminen veden mukana pois kaatopaikalta.

Kapulan jätteidenkäsittelyalueella kaasua kerätään alipaineistamalla jätetäyttö kaasunkeräysjärjestelmällä. Järjestelmässä kaasu kulkeutuu keräyskaivojen ja putkistojen kautta kaasupumppaamolle, josta se johdetaan Hyvinkään Lämpövoima Oy:lle. Siellä kaasu hyödynnetään kaukolämpöverkon paluuveden lämmityksessä.

Karanojan jätteidenkäsittelyalueella kaikki talteen saatu kaasu johdetaan Karanojalla sijaitsevalle St1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitokselle hyötykäyttöön. Kaikkia kaasunkeräyslinjoja tarkkaillaan ja säädetään säännöllisesti parhaan kaasuntuoton saavuttamiseksi.

Ympäristöhavaintoja voi jokainen ilmoittaa sähköisellä lomakkeella. Havainnot käsitellään ja niiden perusteella toteutetaan tarvittavat toimenpiteen tilanteen parantamiseksi.

Lisätietoja:

  • ympäristöasiantuntija Suvi Perkkiö, sähköposti: suvi.perkkio[at]kiertokapula.fi, puh. 075 753 0036
  • ympäristöasiantuntija Hanna Rinne, sähköposti: hanna.rinne[at]kiertokapula.fi, puh. 075 753 0074